โรงงานผลไม้อบแห้ง
โรงงานผลไม้อบแห้ง

รวมรายชื่อ “โรงงานผลไม้อบแห้ง” โรงงานแปรรูปผลไม้ โรงงาน freeze dry

รวมรายชื่อ “โรงงานผลไม้อบแห้ง oem”,  โรงงานแปรรูปผลไม้,  รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป,  โรงงานผลิตมะม่วงอบแห้ง,  โรงงาน freeze dry, สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป,  บริษัทผลิตผลไม้อบแห้งและสร้างแบรนด์ OEM ผลไม้ฟรีซดราย   โดยได้ทำการคัดโรงงานผลไม้อบแห้งที่น่าเชื่อถือและมั่นใจได้  มีโรงงานและกระบวนการรับผลิต oem จริง

หากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ “โรงงานผลไม้อบแห้ง oem” และต้องการลงข้อมูลในหน้านี้  โปรดส่งรายละเอียดที่  smeleader.thailand@gmail.com  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

1. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : freezaoem
สินค้ารับผลิต oem : รับผลิตและสร้างแบรนด์ OEM ผลไม้ฟรีซดราย,ผลไม้อบแห้ง,ผลไม้อบกรอบ,แช่แช็งเพื่อการส่งออก โรงงาน freeze dry

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานรับผลิตและสร้างแบรนด์ OEM มาตราฐานส่งออก GMP รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป พร้อมรับจดแจ้งทะเบียน อย.

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : www.facebook.com/freezaoem
Line ID : @freezaoem
Tel : 0622539749

2. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : 118 BRAND
สินค้ารับผลิต oem : รับผลิตและทำแบรนด์ Oem ผลไม้อบแห้ง อบกรอบ และแช่แข็ง

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานแปรรูปผลไม้ โรงงานผลไม้อบแห้ง oem โรงงานผลิตมะม่วงอบแห้ง

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : www.facebook.com/118brand
Line ID : ceo118brand
Tel : 088 253 6925

3. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : siamdurianexport
สินค้ารับผลิต oem : ผลิตเนื้อทุเรียนแช่แข็ง บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลิตเนื้อทุเรียนแช่แข็ง โรงงานได้รับมาตรฐาน GMP

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : www.facebook.com/siamdurianexport
Website : http://www.siamdurian.com
Tel : 0898844487

4. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : duriansiamsmiles
สินค้ารับผลิต oem : รับจ้างผลิตผลไม้อบแห้ง รับ ทำOEM ผลิตผลไม้อบแห้งทุกชนิด

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : รับผลิตผลไม้อบแห้ง โรงงานมีมาตรฐาน อย. /Haccp/GMP โรงงานแปรรูปผลไม้

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : 76 Ladprao 71 Wangthonglang ,Bangkok 10310
Facebook : www.facebook.com/duriansiamsmiles
Line ID : siamsmiles
Website : http://duriansiamsmiles.com
Tel : 099-4635699

5. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : durainfreezedryFactory
สินค้ารับผลิต oem : รับจ้างฟรีซดรายโดยโรงงาน freeze dry จำหน่ายเครื่องฟรีซดราย โรงงานแปรรูปผลไม้ บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป โรงงานผลิตทุเรียนอบแห้ง

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : www.facebook.com/durainfreezedryFactory
Tel : 080 393 5498

6. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : befruitthai
สินค้ารับผลิต oem : รับทำแบรนด์ผลไม้อบแห้ง รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป โรงงานผลิตมะม่วงอบแห้ง

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลิตผลไม้ไทยอบแห้ง รับทำแบรนด์ OEM/ODMโรงงานแปรรูปผลไม้

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : www.facebook.com/befruitthai
Line ID : befruitthai
Tel : 099-629-8592, 061-936-2296

7. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : Dried Fruit of Thailand
สินค้ารับผลิต oem : รับงาน OEM Brand รับผลิตผลไม้แปรรูป โรงงานแปรรูปผลไม้

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป โรงงานผลิตทุเรียนอบแห้ง

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : www.facebook.com/ขายส่ง-ผลไม้อบแห้ง-รับงาน-OEM-Brand-Dried-Fruit-of-Thailand
Line ID : https://bit.ly/2vfaFNu
Website : www.tsm-pro.com
Tel : 094 445 1969

8. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : adenfillthai
สินค้ารับผลิต oem : ผลิตจำหน่ายและผลิตแบรนด์OEM ผลิตผลไม้ฟรีซดราย ผลิตผลไม้อบแห้งทุกชนิด

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : www.facebook.com/adenfillthai
Line ID : @adenfill
Tel : 089-7172517

9. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : DriedfruitFactory01
สินค้ารับผลิต oem : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลิตผลไม้อบแห้ง โรงงานผลิตมะม่วงอบแห้ง โรงงานแปรรูปผลไม้

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : www.facebook.com/DriedfruitFactory01
Line ID : @092 184 9292
Tel : 092 184 9292

10. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : driedfruit.siam.oem
สินค้ารับผลิต oem : ผลิตผลไม้อบแห้ง ปลีก ส่ง รับผลิตและรับทำแบรนด์(OEM)

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : เผลิตและจัดจำหน่ายผลไม้อบแห้ง  โรงงาน OEM รับทำแบรนด์ผลไม้อบแห้ง

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : 19/99 หมุ่ 4 ต.บางแก้ว อ.บางพลี บางพลี 10540
Facebook : www.facebook.com/driedfruit.siam.oem
Line ID : @ifpfruit
Tel : 092 267 7193

11. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : openlandfoods
สินค้ารับผลิต oem : รับผลิตอาหารตีแบรนด์ รับทำแบรนด์(OEM) รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานแปรรูปผลไม้ โรงงานผลิตมะม่วงอบแห้ง บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : 16 ซอยวัดมณฑป ถนนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
Facebook : www.facebook.com/openlandfoods
Line ID : @openlandfoods
Website :  www.openlandfoodsoem.com
Tel : 086 349 2064

12. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : allfruity
สินค้ารับผลิต oem : รับสร้างแบรนด์ Oem รับสร้างแบรนด์ผลไม้อบแห้ง โรงงานแปรรูปผลไม้

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : www.facebook.com/allfruity
Tel : 0988387556

13. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : DriedFruitOEMAndExport
สินค้ารับผลิต oem : ขายส่งผลไม้อบแห้ง รับทำแบรนด์ รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : www.facebook.com/DriedFruitOEMAndExport
Line ID : 0898284102
Tel : 0898284102

14. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : Chin Huay (จิ้นฮ่วย)
สินค้ารับผลิต oem : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง โรงงานผลิตมะม่วงอบแห้ง

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลไม้อบแห้ง โรงงานผลิตทุเรียนอบแห้ง โรงงานแปรรูปผลไม้

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : https://web.facebook.com/chinhuay.s1925
Website : www.chinhuay.com
Tel : 02-416-0708

15. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : M.I.W. Food
สินค้ารับผลิต oem : รับผลิตอาหารอบแห้ง ผลิตผลไม้แปรรูป บริการแบบครบวงจร OEM

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง โรงงานผลิตมะม่วงอบแห้ง

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : https://web.facebook.com/miwfoodfanpage
Line ID : miwfood, suphamam087
Website : www.miwfood.com
Tel : 087-135-0531

16. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : โรงงานอาหารเซียงเฮง
สินค้ารับผลิต oem : ผลิตผลไม้อบแห้ง บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : ผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป ผลิตผลไม้อบแห้ง โรงงานผลไม้อบแห้ง oem

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : 30/4 หมู่ 1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ. นครปฐม 73110
Website : www.fruit-dehydrated.com
Tel : 081-406-6464

17. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : C.T.R. Multitrade co.,ltd
สินค้ารับผลิต oem : โรงงานแปรรูปผลไม้ รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลิตมะม่วงอบแห้ง โรงงานผลิตทุเรียนอบแห้ง โรงงานผลไม้อบแห้ง oem

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : 18 ถนน มเหสักข์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Facebook : https://web.facebook.com/ThayaFreezedried
Line ID : @thaithaya
Website : www.thaithaya.com
Instagram : @thaya_freezedried
Tel : (66)2 233-1383-4, 81 646-9753

18. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : บริษัท ตองแปดห้องเย็นจำกัด
สินค้ารับผลิต oem : ผลิตทุเรียนฟรีสดราย ผลิตทุเรียนแช่แข็ง โรงงานแปรรูปผลไม้  รับ freeze dry

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : ผลิตและจำหน่ายผลไม้ฟรีสดราย (freeze-dried) โรงงานผลิตทุเรียนอบแห้ง โรงงานผลไม้อบแห้ง oem

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : www.facebook.com/888Freezedried
Tel : 0888866694

19. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : บริษัท เอเบิล ฟู้ดส์ จำกัด
สินค้ารับผลิต oem : รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem โรงงานแปรรูปผลไม้ สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : 526 หมู่ 8 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
Line ID : @ablefood
Website : ablefoodsgroup.com
Instagram : https://www.instagram.com/ablefoods
Tel : 021034816

20. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : ผลไม้อบแห้ง Findey
สินค้ารับผลิต oem : ผลิตผลไม้แห้งแปรรูป สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป ผลิตผลไม้แห้งแปรรูปขายส่ง โรงงานแปรรูปผลไม้

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : https://web.facebook.com/ผลไม้อบแห้ง-Findey
Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40wmm9778q
Tel : 095 452 4848

21. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : R&C Fruits
สินค้ารับผลิต oem : ผลิตผลไม้อบแห้ง ผลิตผลไม้แช่อิ่ม ผลิตผลไม้ดอง ผลิตผลไม้กวน รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป โรงงานแปรรูปผลไม้ สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : https://web.facebook.com/Driedfruits.rncfruits
Line ID : @rncfruits
Website : www.rncfruits.com

22. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : thaikitravee
สินค้ารับผลิต oem : โรงงานแปรรูปผลไม้ โรงงานผลิตทุเรียนอบแห้ง รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : บริษัทผลิตผลไม้แห้งแปรรูป โรงงานแปรรูปผลไม้ สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : https://web.facebook.com/pg/ThaiKitravee
Website : www.thaikitravee.com
Tel : +66(0)98-286-1572

23. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : บริษัท ฐิตินันท์ ฟู๊ด
สินค้ารับผลิต oem : รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง  รับ freeze dry

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : บริษัทผลไม้อบแห้ง oem โรงงานแปรรูปผลไม้ สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : 58 หมู่10 ถนนพระราม2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองฯ บางหญ้าแพรก 74000
Facebook : https://web.facebook.com/Thitinan-Food
Website : www.thitinanfood.com
Tel : +66 2 454 9649

24. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด
สินค้ารับผลิต oem : ผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้ง โรงงานแปรรูปผลไม้ สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลิตทุเรียนอบแห้ง บริษัทผลไม้อบแห้ง oem โรงงานแปรรูปผลไม้

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
Facebook : https://web.facebook.com/TMark.DITP
Website : http://www.thailandtrustmark.com
Tel : +66 2 449 5588

25. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : skin-innovations
สินค้ารับผลิต oem : รับแปรรูปผลไม้อบแห้ง โรงงานแปรรูปผลไม้ รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานแปรรูปผลไม้ สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป โรงงานผลไม้อบแห้ง oem

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : 444/34 หมู่บ้านสัมมากร, ซอยรามคําแหง 162/1, ถนนรามคําแหง, แขวงสะพานสูง, เขตสะพานสูง, กรุงเทพฯ 10240
Line ID : @skininnovations
Website : www.skin-innovations.co.th
Tel : 094-558-9559

26. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : บริษัท อินเตอร์ ฟู้ด โปรเซสซิ่ง จำกัด
สินค้ารับผลิต oem : รับผลิตผลไม้อบแห้ง ในแบรนด์ของลูกค้า รับทำ OEM ผลไม้อบแห้ง พร้อมบริการขอ อ.ย. ในนามแบรนด์ของลูกค้า

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง โรงงานผลิตทุเรียนอบแห้ง

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : 22 หมู่ 6 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170
Facebook : https://web.facebook.com/ifpfruit
Line ID : @ifpfruit
Website : www.interfood.co.th/oem
Tel : +6698-7564899

27. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : บริษัท นูทร่า แกรนด์ จำกัด
สินค้ารับผลิต oem : รับแปรรูปผลไม้อบแห้ง โรงงานแปรรูปผลไม้ รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป โรงงานผลิตมะม่วงอบแห้ง

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : 40/20 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Facebook : 40/20 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
Line ID : chaistevenbkk
Website : https://ผลไม้อบแห้ง.freezedryfruits.com
Tel : 023856132

28. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : thaicosmosfoods
สินค้ารับผลิต oem : โรงงานแปรรูปผลไม้ โรงงานผลิตทุเรียนอบแห้ง รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป  รับ freeze dry

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem โรงงานแปรรูปผลไม้ สร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูป

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : 262 Moo 6, Phaholyothin Road, Sanklang Phan, Chiang Rai, Thailand 57120
Facebook : https://web.facebook.com/thaicosmosfoods
Website : thaicosmosfoods.co.th/th
Tel : + 66 53 721 651

29. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด
สินค้ารับผลิต oem : ผลิตผลไม้แปรรูป โรงงานแปรรูปผลไม้ รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลิตมะม่วงอบแห้ง โรงงานผลิตทุเรียนอบแห้ง โรงงานผลไม้อบแห้ง oem

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : เลขที่ 33/2 ถนนเทศบาลสาย 1 ซอย 6 หมู่ 5 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
Facebook : https://web.facebook.com/Bee-Fruits
Website : http://www.beefruits.com
Tel : 039494094 หรือ 0616259993

30. ชื่อโรงงานผลิต oem / ร้านค้า : JONGSIRIFOOD2003
สินค้ารับผลิต oem : รับจ้างฟรีซดราย โรงงานแปรรูปผลไม้ บริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง

ข้อมูลเบื้องต้นโรงงานรับผลิต : โรงงานผลไม้อบแห้ง oem รับผลิตผลไม้แห้งแปรรูป โรงงานผลิตทุเรียนอบแห้ง

ข้อมูลติดต่อโรงงาน
ที่อยู่ : 98 M.7 RAIKING SAMPRAN NAKRONPATHOM 73120
Facebook : https://web.facebook.com/Jongsirifood
Line ID : jongsirifood
Website : http://www.jongsirifood2003.com
Tel : +66 (0) 2813 4642 , +66 (089) 504 4461

หากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ “โรงงานผลไม้อบแห้ง oem” และต้องการลงข้อมูลในหน้านี้  โปรดส่งรายละเอียดที่  smeleader.thailand@gmail.com  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ