โรงเรียนสอนภาษา “We” ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
โรงเรียนสอนภาษา “We” ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

โรงเรียนสอนภาษา “We” สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

โรงเรียนสอนภาษา “We” ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

โรงเรียนสอนภาษา “We” สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรคุณภาพ
ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

โรงเรียนสอนภาษา…ธุรกิจเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ทุกคนได้เรียนรู้เพิ่มทักษะและความสามารถทางด้านภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชีวิต พร้อมกันนั้นความสามารถทางด้านภาษายังช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้เพิ่มขึ้น ทำให้ภาษาเป็นสิ่งที่ใครหลายคนไขว่คว้าที่จะเรียนรู้ กลายเป็นความต้องการของกลุ่มคนในวงกว้าง ซึ่งตรงนั้นเองคือที่มาของกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในตลาด ส่งผลให้โรงเรียนสอนภาษาเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ค่อนข้างมากให้กับผู้ประกอบการ

แม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก และเป็นสิ่งที่ใครหลายคนต้องการที่จะเรียนรู้ แต่ก็ยังมีภาษาอื่นๆ อีกที่น่าสนใจและมีความสำคัญไม่น้อย อย่างเช่น “ภาษาญี่ปุ่น” ที่ปัจจุบันมีความสำคัญในแง่ของธุรกิจอย่างกว้างขวาง และความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆ และหลายคนก็คงรู้ดีว่ารายได้จากการใช้ภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่น้อยเลย ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการพูด การเขียน หรือการอ่าน ดังนั้นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นอีกธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยม

โรงเรียนสอนภาษา “We” ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น “We” คือสถาบันหนึ่งที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในกลุ่มคนที่ต้องการจะเรียนเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น สืบเนื่องมาจากภาพลักษณ์และมาตรฐานของทางสถาบันที่ได้รับการยอมรับ มีผู้เข้าเรียนมากมายที่ได้ความรู้อย่างเต็มรูปแบบ ได้เพิ่มทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นและสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จากแผนการเรียนการสอนขั้นเทพที่ทางสถาบันถ่ายทอดให้กับผู้เรียน

คุณสมบัติของผู้เรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We ที่สามารถสมัครได้คือผู้ที่มีความสนใจอยากเพิ่มทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นทุกคน โดยไม่จำกัดว่าจะต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนแต่อย่างใด สามารถเรียนไปใช้สอบหรือใช้ในสาขาอาชีพได้อย่างลงตัวทุกความต้องการของผู้เรียน ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ที่เข้าเรียนทุกคน ได้สัมผัสกับภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้าใจด้วยแผนการสอนที่ถูกเตรียมเอาไว้จากทางสถาบัน ซึ่งเน้นที่การนำไปใช้งานได้จริง

โรงเรียนสอนภาษา “We” ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นWe ได้จัดทำหลักสูตรการสอนขึ้นเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ เน้นการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวบุคคลซึ่งสามารถเรียนรู้และสนทนาได้ เนื่องจากทางสถาบันจะเน้นเรื่องการสนทนาเป็นพิเศษ เพราะการสื่อสารที่สำคัญที่สุดก็คือการสนทนานั่นเอง ภายในหลักสูตรจะมีการเรียนคำศัพท์และไวทยากรณ์จากอาจารย์ผู้สอนชาวไทย และเรียนเรื่องการพูด ฟัง อ่าน เขียนจากอาจารย์ผู้สอนชาวญี่ปุ่น

หลักสูตรของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We มีทั้งหมด 4 ระดับด้วยกัน อิงตามเกณฑ์มาตรฐานของรัฐบาลญี่ปุ่น ได้แก่ ระดับ Beginner, ระดับ Expression, ระดับ Professional และระดับ Expert เป็นการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อจำแนกไปตามกลุ่มต่างๆ และเพื่อการสมัครคอร์สเรียนที่เข้ากับทักษะส่วนตัวของตัวบุคคล ทั้งนี้ทางสถาบันก็ได้เตรียมคำแนะนำไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเรียนในคอร์สต่างๆ อีกด้วย โดยจะอิงตามทักษะส่วนตัวและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก แบ่งออกเป็น เรียนเพื่อสนทนาภาษาญี่ปุ่น, เรียนเพื่อการสอบวัดผลต่างๆ, เรียนเพื่อประกอบอาชีพ และเรียนเพื่อเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษา “We” ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

แผนธุรกิจที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We เลือกใช้คือเน้นการบริการในระดับคุณภาพ นั่นก็คือด้านหลักสูตร สถานที่ การเรียนการสอน และบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกพึงพอใจในบรรยากาศ และมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชา นอกจากนี้ก็ยังมีการแผนการตลาดอื่นๆ เอาไว้รองรับ อย่างเช่นการจัดโปรโมชั่นต่อเนื่อง เป็นต้น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We คือสถาบันคุณภาพที่เต็มไปด้วยเนื้อหาวิชาอัดแน่นด้วยการเรียนรู้ซึ่งมุ่งเน้นในการเสริมทักษะอย่างแท้จริง เน้นการนำไปใช้งานได้จริง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงทีมงานคุณภาพที่ทางสถาบันคักสรรเข้ามาอย่างเข้มงวด เพื่อให้การถ่ายทอดวิชาเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล

โรงเรียนสอนภาษา “We” ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

เนื่องจากในภาคธุรกิจภาษาญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในยุคปัจจุบัน เพราะชาติญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักลงทุนมากมาย ทั้งภายในประเทศไทยก็มีบริษัทญี่ปุ่นอยู่หลากหลาย รวมทั้งบางธุรกิจในไทยเองก็ยังต้องทำการค้ากับชาวญี่ปุ่น ทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการในคนที่มีความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นในจำนวนไม่น้อย โดยในส่วนของอัตราจ้างงานนั้นก็ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งภาษาที่หลายคนให้ความสำคัญ และทำให้โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมีความนิยมเพิ่มสูงขึ้นในแนวโน้มที่จะสามารถเติบโตขึ้นได้อีก

โรงเรียนสอนภาษา “We” ถ่ายทอดภาษาญี่ปุ่นด้วยหลักสูตรคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

ข้อมูลติดต่อโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We
Website : http://www.we-jpschool.com
Faebook : We Japanese Edutainment School
Instagram : @wejpschool
Twitter : https://twitter.com/WeJpSchool

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น