ไอเดียธุรกิจ กระดาษสาผ้าลูกไม้ “จินนาลักษณ์” ภูมิปัญญาใหม่ที่เดียวในไทย ดังไกลทั่วโลก

ไอเดียธุรกิจ กระดาษสาผ้าลูกไม้ “จินนาลักษณ์” ภูมิปัญญาใหม่ที่เดียวในไทย ดังไกลทั่วโลก

ไอเดียธุรกิจ กระดาษสาผ้าลูกไม้ “จินนาลักษณ์” ภูมิปัญญาใหม่ที่เดียวในไทย ดังไกลทั่วโลก

ไอเดียธุรกิจ กระดาษสาผ้าลูกไม้ “จินนาลักษณ์”
ภูมิปัญญาใหม่ที่เดียวในไทย ดังไกลทั่วโลก

ประเทศไทยมีภูมิปัญญาชาวบ้านอันเลื่องชื่ออยู่มากมาย ไมว่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำอาหาร การประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ การรักษาหรือบำบัดโรคภัยต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันองค์ความรู้ดีๆเหล่านี้ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาบ้างบางส่วน แต่คนไทยรุ่นใหม่ก็ได้คิดค้นภูมิปัญญาใหม่ๆขึ้นมาทดแทน ดังเช่น “กระดาษสาผ้าลูกไม้” ของ “บริษัท จินนาลักษณ์ จำกัด” กระดาษสาจากภูมิปัญญาไทยโดยแท้จริง

กระดาษสาผ้าลูกไม้เป็นภูมิปัญญาที่มีผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่รักในงานฝีมือช่วยกันสร้างสรรค์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2534 รวมเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี จนสามารถจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน และมี “คุณจินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล” เป็นหัวหน้ากลุ่มชาวบ้าน ซึ่งกระดาษสาผ้าลูกไม้นั้นไม่คิดที่จะจดลิขสิทธิ์และไม่ขายให้แก่ชาวต่างที่มาขอซื้อสูตรการผลิต

ไอเดียธุรกิจ กระดาษสาผ้าลูกไม้ “จินนาลักษณ์” ภูมิปัญญาใหม่ที่เดียวในไทย ดังไกลทั่วโลก

จุดเริ่มต้นของไอเดียธุรกิจดีๆอย่างกระดาษสาผ้าลูกไม้นี้เกิดจาก เดิมการรวมกลุ่มกันเพียงเพื่อเป็นผู้ผลิตแผ่นกระดาษสาทั่วไป ต่อมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้แก่กระดาษสาโดยนำไปประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น สมุดโน้ต กล่องกระดาษ ของชำร่วย ฯลฯ ซึ่งรูปแบบการผลิตเป็นแบบทั่วไปไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรือแปลกใหม่นัก จนกระทั่งวัตถุดิบในการผลิตกระดาษสาอย่าง “ปอสา” เริ่มลดน้อยลง จึงต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านคือ ลาว ทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังยากต่อการบริหารจัดการ จึงได้ปรับแนวคิดใหม่เป็น Green Paper กระดาษสาที่ผลิตด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้หาวัสดุใหม่เพื่อใช้ทำกระดาษสา เช่น ตะไคร้ หญ้าแฝก และข่า

ไอเดียธุรกิจ กระดาษสาผ้าลูกไม้ “จินนาลักษณ์” ภูมิปัญญาใหม่ที่เดียวในไทย ดังไกลทั่วโลก ไอเดียธุรกิจ กระดาษสาผ้าลูกไม้ “จินนาลักษณ์” ภูมิปัญญาใหม่ที่เดียวในไทย ดังไกลทั่วโลก

จนกระทั่งได้มีการพัฒนากระดาษจาก “หญ้าแฝก” มาผลิตเป็นกระดาษผ้าลูกไม้ โดยมีลวดลายจากผ้าลูกไม้เป็นต้นแบบ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาในขณะนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มชาวต่างชาติ ซึ่งทายาทของบริษัท จินนาลักษณ์ จำกัด คือ “คุณจีรภัทร ยศศิลปะศักดิ์” ได้มีแนวคิดในการประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันทั่วไปมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่กระดาษสาผ้าลูกไม้ ประกอบกับเขาได้ตัดสินใจเข้าร่วมอบรมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการเสริมสร้างประกอบการใหม่ (NEC) ในปี พ.ศ.2554 เพื่อนำไอเดียธุรกิจที่ได้มาใช้ต่อยอดกิจการกระดาษสาผ้าลูกไม้เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้ตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการบริหารจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไอเดียธุรกิจ กระดาษสาผ้าลูกไม้ “จินนาลักษณ์” ภูมิปัญญาใหม่ที่เดียวในไทย ดังไกลทั่วโลก

โดยได้มีการเพิ่มคุณสมบัติให้แก่กระดาษในช่วงที่ทำการผลิต เช่น เพิ่มวัสดุกันความร้อน กันความชื้นและเชื้อรา เพิ่มความคงทน และได้นำมาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และใช้กับการตกแต่งภายในต่างๆ เช่น วอลเปเปอร์ ผ้าม่าน ม่านกันแดด ฉากกั้นห้อง เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการส่งออกไปทุกภูมิภาคทั้งทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แอฟริกา โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกกระดาษชนิดแผ่นประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และอีก 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นการส่งออกถุงกระดาษจากธรรมชาติ

ไอเดียธุรกิจ กระดาษสาผ้าลูกไม้ “จินนาลักษณ์” ภูมิปัญญาใหม่ที่เดียวในไทย ดังไกลทั่วโลก ไอเดียธุรกิจ กระดาษสาผ้าลูกไม้ “จินนาลักษณ์” ภูมิปัญญาใหม่ที่เดียวในไทย ดังไกลทั่วโลก

ในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษสาผ้าลูกไม้ โดยการมีการผลิตเป็น โคมไฟ วอลเปเปอร์ ถุงใส่เครื่องหอมจากกระดาษผ้าลูกไม้ เป็นต้น และเนื่องจากประเทศไทยจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งถือว่าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดของแหล่องผลิตกระดาษผ้าลูกไม้จินนาลักษณ์ เปรียบเหมือนเป็นหน้าด่านที่จะเปิดการค้าระหว่างชายแดน จึงได้วางแผนบุกเบิกตลาดในพม่า เพราะเป็นประเทศเปิดใหม่และคาดว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทวอลเปเปอร์ และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นสินค้าที่น่าสนใจสำหรับโรงแรมที่จะเปิดในพม่า

สำหรับไอเดียธุรกิจดีๆเช่นนี้นับเป็นภูมิปัญญาที่น่าภูมิใจของคนไทยอย่างมาก ทางจินนาลักษณ์จะไม่มีการจดลิขสิทธ์ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการถูกลอกเลียนแบบ โดยได้มีความหวังว่าจะให้ภูมิปัญญาการทำกระดาษสาผ้าลูกไม้นี้ได้สืบทอดให้ลูกหลานชาวไทยไปอีกช้านาน

ข้อมูลติดต่อไอเดียธุรกิจ จินนาลักษณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 090-7508432
เว็ปไซต์ : www.asiandesignconcepts.com
Facebook : www.facebook.com/JinnaluckMiracleOfSaa
E-mail : jinnaluck@gmail.com

หมายเหตุ รูปภาพและวีดิโอที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น