ไอเดียธุรกิจ Hankster Club บริการนัดจับคู่กลุ่มเพื่อนเที่ยวแนวใหม่
ไอเดียธุรกิจ Hankster Club บริการนัดจับคู่กลุ่มเพื่อนเที่ยวแนวใหม่

ไอเดียธุรกิจ Hankster Club บริการนัดจับคู่กลุ่มเพื่อนเที่ยวแนวใหม่

ไอเดียธุรกิจ Hankster Club บริการนัดจับคู่กลุ่มเพื่อนเที่ยวแนวใหม่

ไอเดียธุรกิจ Hankster Club บริการนัดจับคู่กลุ่มเพื่อนเที่ยวแนวใหม่

ธุรกิจที่เกิดจากความชอบและความถนัดมักจะประสบความสำเร็จ เพราะการที่เราได้ทำในสิ่งที่ชอบ เราจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งไอเดียธุรกิจจากการทำในสิ่งที่ชอบนี้ได้จุดประกายให้กลุ่มเพื่อนสนิท บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกันสร้างธุรกิจนัดแฮงค์เอาต์แบบกลุ่มแนวใหม่ ที่มีความสร้างสรรค์และฉีกแนวการเที่ยวกลางคืนแบบเดิมๆเลยทีเดียว

ไอเดียธุรกิจ Hankster Club บริการนัดจับคู่กลุ่มเพื่อนเที่ยวแนวใหม่

ไอเดียธุรกิจใหม่ “Hankster club” นี้มีผู้ร่วมสร้างธุรกิจได้แก่ “คุณอมัจจ์ สุวรรณรัตน์, คุณศิขริน ชลประทิน, คุณฌาณวิช แก่นเรณู, คุณเจษฎา ธีรพิทักษ์, คุณสมิทธ์ เคร่งครัด, คุณพบบุญ มหาชนะวงศ์ และคุณคมเกียรติ กันชัย” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากความเป็นเพื่อนสนิทกันและมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน พวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือน ดังนั้น การมีธุรกิจเป็นของตนเอง จึงเป็นทางออกสำหรับความฝันนี้

ก้าวแรกของการเดินตามความฝันการมีธุรกิจของตนเองของพวกเขาคือ การเริ่มลงมือทำจากสิ่งเล็กน้อยที่สามารถทำได้ โดยเริ่มจากการส่ง Software เข้าประกวดในกิจกรรมต่างๆ แม้จะไม่ได้รางวัลแต่ก็ได้ประสบการณ์ ได้รู้ว่าสิ่งที่ขาดไปสำหรับ Software ของพวกเขา คือ ความสามารถในการใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

ไอเดียธุรกิจ Hankster Club บริการนัดจับคู่กลุ่มเพื่อนเที่ยวแนวใหม่

พอเรียนจบได้ร่วมกันลงทุนเปิดบริษัท Software House ในชื่อ “Delisoft” เป็นธุรกิจรับงานพัฒนา Software ให้ผู้อื่น พวกเขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ เขาหยิบไอเดียธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลอย่าง Google และ Facebook มาเป็นตัวจุดประกายความคิด สิ่งที่พวกเขาทำต่อไปคือผลิตซอฟต์แวร์ของตนเองภายใต้เงื่อนไขด้านเงินทุนที่มีจำกัด และความรู้ที่ไม่เพียงพอ จากความเป็นวัยรุ่นจึงอยู่ในวัยชอบเที่ยว และรู้จักสังเกตจนพบว่า นักเที่ยวมักจะมาเป็นกลุ่มแบบเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น ไม่เป็นผู้ชายทั้งโต๊ะก็ผู้หญิงทั้งโต๊ะ ไอเดียธุรกิจ Hankster Club จึงถือกำเนิดขึ้น “ว่าทำไมไม่ทำธุรกิจที่เป็นตัวกลางให้นักเที่ยวทั้งหลายได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆ”

ธุรกิจนี้จับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่วัยรุ่นและวัยทำงาน อายุระหว่าง 20-35 ปี เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นวัยแห่งการสังสรรค์และเที่ยวตอนกลางคืน โดยรูปแบบของธุรกิจนี้คือ เป็นบริการนัดเที่ยวกลางคืนให้กับคนสองกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดย Hankster Club จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับกลุ่มให้โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความชอบหรือไม่ชอบที่ตรงกัน ซึ่งไอเดียธุรกิจนี้มีการคัดกรองกลุ่มคนอย่างละเอียด ลูกค้าจึงไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัย หลังจากนั้นจะนัดเวลาและสถานที่ให้ทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งอยู่บริเวณทองหล่อ ถนนข้าวสาร และเอเชียทีค

ไอเดียธุรกิจ Hankster Club บริการนัดจับคู่กลุ่มเพื่อนเที่ยวแนวใหม่

ไอเดียธุรกิจนี้นับเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่ แต่ยังติดเงื่อนไขด้านเงินทุนและความรู้ ทว่าในยุคปัจจุบันนี้การหาข้อมูลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป พวกเขาค้นพบว่ารูปแบบการนัดแฮงค์เอาต์เป็นกลุ่มนี้ยังไม่มีในประเทศไทย แต่มีในอเมริกาชื่อ “Grouper” และประสบความสำเร็จอย่างมาก แสดงว่าโมเดลธุรกิจนี้เป็นไปได้จริง จึงเขียนแผนธุรกิจและพัฒนา Software และนำเข้าประกวดในโครงการ “ทรู อินคิวบ์” จนได้ทั้งทุนสนับสนุนและได้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับทรู
เมื่อประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เป้าหมายต่อไปของพวกเขาคือการเป็นที่นิยมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับตอนนี้มันอาจจะเป็นเป้าหมายที่อยู่ไกลมากแต่สิ่งสำคัญคือการลงมือทำทุกวันแม้เพียงสิ่งเล็กๆ ก็จะเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นไปอีก

ไอเดียธุรกิจ Hankster Club นี้ได้แสดงให้เราเห็นถึงการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและลงมือทำตามเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ โดยเราอาจจะเริ่มจากสิ่งที่เราชอบและสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆ แน่นอนว่าการทำธุรกิจต้องประสบกับปัญหาบ้าง แต่ไม่มีอะไรสายเกินแก้ไขแน่นอน สิ่งที่นักธุรกิจทุกคนมีคือ ความกล้าที่จะก้าวออกจาก “Comfort Zone” คือกล้าทำอะไรใหม่ๆ ไม่กลัวว่าจะต้องล้มเหลว เพราะคนที่ไม่เคยล้มเหลวนั้นคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย

ไอเดียธุรกิจ Hankster Club บริการนัดจับคู่กลุ่มเพื่อนเที่ยวแนวใหม่

ข้อมูลติดต่อธุรกิจ Hankster Club
เว็ปไซต์ : http://www.hanksterclub.com
Facebook : https://www.facebook.com/hanksterclub

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น