ไอเดียธุรกิจ ส่งออกฟันปลอม “เอ็กซา ซีแรม” ธุรกิจคนไทยแท้แต่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

ไอเดียธุรกิจ ส่งออกฟันปลอม “เอ็กซา ซีแรม” ธุรกิจคนไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

ไอเดียธุรกิจ ส่งออกฟันปลอม “เอ็กซา ซีแรม”ธุรกิจคนไทย เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

สังคมไทยในปัจจุบันนั้นเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าไปไกลทำให้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้และทำให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุจึงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีไอเดียธุรกิจใหม่ๆตบเท้าเข้าสู่อุตสาหกรรมจำนวนมาก รวมถึงฟันปลอมที่นับว่าเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ฟันมีปัญหาได้เป็นอย่างดี และแม้ว่าประเทศไทยจะมีชื่อเสียงในประชาคมอาเซียนทางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งมากกว่า แต่วิทยาการการทำฟันปลอมก็ไม่แพ้ใครเช่นกัน

ไอเดียธุรกิจ ส่งออกฟันปลอม “เอ็กซา ซีแรม” ธุรกิจคนไทยแท้แต่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

“นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด (Hexa Ceram) เป็นหัวเรือใหญ่ในการก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จนประสบความสำเร็จอย่างเช่นในปัจจุบัน แต่เดิมนั้นเขาเป็นนักกฎหมายอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งต้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าบ่อยครั้ง จนได้มาเจอกับลูกค้ารายหนึ่งที่สนใจจะลงทุนผลิตฟันปลอมในไทยเพื่อส่งไปขายยังฝรั่งเศส เขาเองก็มองเห็นโอกาสนี้จึงได้ร่วมลงทุนเช่นกัน

ไอเดียธุรกิจ ส่งออกฟันปลอม “เอ็กซา ซีแรม” ธุรกิจคนไทยแท้แต่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

แต่การก้าวเดินในสายธุรกิจครั้งแรกของเขากลับไม่ประสบความสำเร็จ เพราะที่ฝรั่งเศสนั้นมีลูกค้าที่ต้องการใช้ฟันปลอมน้อยรายจึงมีออเดอร์มาไม่มากนัก แต่สำหรับเขาแล้วปัญหานี้มีไว้แก้ไข เขาจึงเริ่มมองหาโอกาสทางตลาดแห่งใหม่ซึ่งก็คือประเทศไทย โดยเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นฐานการผลิต เนื่องจากเป็นที่รู้ดีว่าฝีมืองานหัตถกรรมของชาวเชียงใหม่นั้นมีความประณีตมาก เพราะค่อนข้างจะใจเย็นในการทำงาน คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันก็มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับในกรุงเทพฯ อีกทั้งแม้เชียงใหม่จะไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศไทยแต่ก็มีสนามบินนานาชาติ (International Airport) จึงมีความได้เปรียบในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ

ไอเดียธุรกิจ ส่งออกฟันปลอม “เอ็กซา ซีแรม” ธุรกิจคนไทยแท้แต่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

ในปัจจุบันนี้ จะสามารถเห็นไอเดียธุรกิจใหม่ๆหลายประเภทที่ให้ผลตอบแทนจำนวนมาก ซึ่งบริษัทเอ็กซา ซีแลมเองก็เช่นกัน โดยมาจากการจำหน่ายฟันปลอมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหลายสิบชนิด โดยแบ่งเป็น ฟันปลอมแบบติดแน่น 23 ชนิด ฟันปลอมแบบถอดได้งานโลหะ 5 ชนิด และฟันปลอมแบบถอดได้งานพลาสติกอีก 28 ชนิด และยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางทันตกรรมประเภทอื่นๆด้วย โดยมีสัดส่วนการส่งออกไปยังแถบยุโรปและอาเซียนประมาณ 40% ผลประกอบการของบริษัทนั้นจัดว่าดีแม้ว่าจะมีคู่แข่งรายใหญ่อย่างประเทศจีนที่มีต้นทุนถูกกว่าประมาณ 20%

ไอเดียธุรกิจ ส่งออกฟันปลอม “เอ็กซา ซีแรม” ธุรกิจคนไทยแท้แต่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทก็พัฒนาอยู่เสมอโดยได้เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ทำให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรอบด้าน ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการบริการ ซึ่งจากเดิมนั้นบริษัทมีอัตราของเสียที่เกิดจากการผลิตมากถึง 12% แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 8% กว่าๆเท่านั้น และยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากถึง 700 เคสต่อวัน จากเดิมที่ผลิตได้เพียง 400 เคสต่อวันเท่านั้น และยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ทำให้ลดต้นทุนไปได้กว่า 50-60% ทั้งนี้คาดว่าในอนาคตหน่วยงานภาครัฐจะยิ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนไอเดียธุรกิจมีประโยชน์เช่นนี้ในรูปแบบของคลัสเตอร์ ทำให้ได้รับความช่วยเหลือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกจำนวนมาก

ไอเดียธุรกิจ ส่งออกฟันปลอม “เอ็กซา ซีแรม” ธุรกิจคนไทยแท้แต่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

นอกจากการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการแล้ว การสร้างความน่าเชื่อถือก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะกับธุรกิจประเภทนี้ ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทเอ็กซา ซีแรม ได้สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับจากคลินิกทันตกรรมและบริษัทผลิตงานแล็บ (LAB) ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีมาตรฐานการันตีคุณภาพมากมาย ทั้ง มาตรฐานการจัดการ ISO 9001:2008 และสิ่งแวดล้อม 14000:2004 รางวัลบริษัทธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคประจำปี 2554 และรางวัลองค์กรต้นแบบ Happy Work Place จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ไอเดียธุรกิจ ส่งออกฟันปลอม “เอ็กซา ซีแรม” ธุรกิจคนไทยแท้แต่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

ข้อมูลติดต่อ ไอเดียธุรกิจ เอ็กซา ซีแลม
เว็ปไซต์ : www.hexadentallab.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8851451

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : เอ็กซา ซีแลม
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น