ไอเดียอาชีพ Husk’s Ware ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวรีไซเคิล สู่ธุรกิจส่งออก

ไอเดียอาชีพ Husk’s Ware ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวรีไซเคิล สู่ธุรกิจส่งออก

ไอเดียอาชีพ Husk’s Ware ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวรีไซเคิล สู่ธุรกิจส่งออก

ไอเดียอาชีพ Husk’s Ware ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวรีไซเคิล สู่ธุรกิจส่งออก

เราต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนั้น การดูแลรักษาและปกป้องธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมากจนเกิดไป และการที่ไม่สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ ได้อย่างคุ้มค่าเพียงพอ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต เราจึงควรศึกษาค้นคว้าแนวทางป้องกัน เพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยการศึกษาวิธีการดูแล รักษา ปกป้อง และที่สำคัญ คือ การนำทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ กลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นการลดขยะไปด้วยในขณะเดียวกัน

ไอเดียอาชีพ Husk’s Ware ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวรีไซเคิล สู่ธุรกิจส่งออก

และในวันนี้เราจะขอแนะนำหนึ่งไอเดียอาชีพในผลิตภัณฑ์ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ และสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการทำเกษตรกรรม มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องครัว ซึ่งเป็นการสร้างธุรกิจไปพร้อมๆกับ การดูแลรักษาธรรมชาติ โดยเราขอเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจาก “เปลือกข้าว” หรือ “แกลบ” จากแบรนด์ Husk’s Ware

ต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ Husk’s Ware นั้นอยู่ภายในประเทศไทยของเราเอง เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ คุณวิภาวินี ชัยสุทธิโรจน์ และคุณธราพัชร์ ชัยสุทธิโรจน์ เจ้าของแบรนด์ Husk’ Ware จากบริษัท ฮัสค์ กรีน จำกัด จากการเล็งเห็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของมนุษย์อย่างคุ้มค่ามาสร้างเป็นไอเดียอาชีพ โดยการใช้เปลือกข้าวหรือแกลบ ซึ่งมีประมาณ 1 ใน 4 ของเมล็ดข้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และมักถูกกำจัดด้วยการเผาซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องครัวเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากเปลือกข้าวซึ่งมีความทนทานและระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน 5-10 ปี และทนทานทั้งความร้อนและความเย็นตั้งแต่อุณหภูมิ -30 ถึง 120 องศาเซลเซียส ไร้สารเคมี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ไอเดียอาชีพ Husk’s Ware ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวรีไซเคิล สู่ธุรกิจส่งออก

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ Husk’s Ware นั้นมีการออกแบบให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างสะดวกสบาย และมีความคล่องตัว รวมทั้งมีความสวยงามสามารถดึงดูดความสนใจจากเด็กได้อย่างมาก และทางด้านการขึ้นรูปนั้นมีการนำแป้งมาผสมเพื่อเพิ่มความทนทาน โดยเป็นแป้งนำเข้าจากเมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความชื้นน้อยเหมาะสม

สำหรับสินค้าในแบรนด์ Husk’s Ware นั้นจะประกอบด้วยสินค้าประเภทภาชนะ และอุปกรณ์เครื่องครัว เช่น จาน ช้อน ส้ม แก้ว เขียง และสำหรับเด็กนั้นแบรนด์ Husk’ Ware ก็ได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ภายใต้ชื่อ Husk’s Baby และ Mni Husk’s Baby ซึ่งเป็นจานอาหารสำหรับเด็กช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้,Lunch Box กล่องอาหาร,Husk’s Creative แก้วดอกไม้,Husk’s Desk แก้ว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจัดเป็นไอเดียอาชีพที่สามารถเจาะกลุ่มการตลาดได้หลากหลายมากทั้งในวัยเด็กและผู้ใหญ่

ไอเดียอาชีพ Husk’s Ware ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวรีไซเคิล สู่ธุรกิจส่งออก

ทางด้านช่องทางการขายและการทำการตลาดนั้น ได้รับความสนใจจากหลากหลายองค์กรทางด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการรีไซเคิล ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นประเทศที่มีความต้องการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากฝั่งยุโรป และเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่ใข้ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นธุรกิจที่สามารถหาช่องทางการขายได้ง่าย และได้รับความนิยมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก จนได้รับความไว้วางใจจากนานาประเทศ ปัจจุบันนั้นส่งออกสินค้ามากกว่า 10 ประเทศ ทางฝั่งยุโรปทั้งสหรัฐอมริกา แม็กซิโก แคนา เยอรมนี ออสเตรีย อังกฤษ สเปน รัสเซีย และทางฝั่งเอเชียทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย จนทำให้มียอดขายมากมายจากการส่งออกสินค้าไปสู่นานาประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการจัดโรดโชว์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้จัก และการกระจายตัวของสินค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อการนำเสนอสินค้าไปสู่องค์กรต่างให้มากขึ้น และยังผลิตสินค้าให้กับ สตาร์คอฟฟี่ และอยุธยา อลิอันซ์อีกด้วย

ไอเดียอาชีพ Husk’s Ware ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวรีไซเคิล สู่ธุรกิจส่งออก

ในอนาคตมีการหาช่องทางสำหรับการส่งออกมากขึ้นโดยเริ่มจากการเพิ่มการส่งออกภายในประเทศฝั่งเอเชียให้มากขึ้น และจึงเริ่มส่งออกสู่ประเทศฝั่งตะวันออกให้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนในประเทศฝั่งเอเชียเริ่มมีความสนใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งนี่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขายสินค้าทางช่องการตลาดนี้ ซึ่งปัจจุบันกำลังมีการดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถทำให้แบรนด์ Husk’s Ware เป็นที่รู้จักมากขึ้นในอนาคตต่อๆไป

ทางด้านรางวัลล่าสุด Husk’s Baby ชุดอาหารสำหรับเด็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และผลิตภัณฑ์เครื่องครั้วจากเปลือกข้าว และ เขียงจากเปลือกข้าว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทผลงานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในงาน Thailand Green Design Awards 2018 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งซึ่งที่ช่วยการันตีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาธรรมชาติ ความปลอดภัย และสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ Husk’s Ware เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

จากที่กล่าวมาเป็นเพียงอีกหนึ่งไอเดียอาชีพจากคนไทย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ ไปพร้อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน โดยยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่สามารถช่วยดูแลรักษาธรรมชาติพร้อมๆไปกับการสร้างรายได้ไปในเวลาเดียวกัน โดยในโอกาสหน้าเราจะพยายามนำเสนอไอเดียอาชีพที่ดีประโยชน์อย่างเช่น Husk’s Ware เพื่อทุกท่านที่ให้ความสนใจในการสร้างอาชีพเป็นของตนเอง

ไอเดียอาชีพ Husk’s Ware ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวรีไซเคิล สู่ธุรกิจส่งออก

ข้อมูลติดต่อบริษัท ฮัสค์ กรีน จำกัด
Facebook : www.facebook.com/huskswarethailand
Line : @huskwarethailand
Email : huskwarethailand@gmail.com

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : เครื่องครัวจากเปลือกข้าวออแกนิกส์ By Huskswarethailand

แสดงความคิดเห็น