image credit : success.com

10 ปัจจัยสำคัญการเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

image credit : success.com
image credit : success.com

10 ปัจจัยสำคัญการเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจจะเต็มไปด้วยสัญญาและความตื่นเต้น แต่ในทางกลับกันอีกแง่มุมหนึ่งก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลายไอเดียความคิดอาจไม่ประสบความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันบางไอเดียประสบความสำเร็จเติบโตในชั่วข้ามคืน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายข้อสังเกตในการก้าวสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจ ซึ่งต่อไปนี้คือตัวอย่างของปัจจัยในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จซึ่งได้เลือกหัวข้อที่สำคัญๆมานำเสนอ 10 ประการด้วยกันดังนี้

1. ไอเดีย
ความแข็งแกร่งทางความคิดของผู้ก่อตั้งอาจดูเหมือนจะเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ แต่จริงๆแล้วนั่นเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆของวิธีการดำเนินธุรกิจ พิจารณาจากเว็บไซต์ Google ที่มีความคิดหลักของการค้นหาบนเว็บแบบโต้ตอบได้ ในช่วงเริ่มต้นก็ถูกนำมาใช้โดยคู่แข่งนับสิบ แต่เนื่องจากแผนก่อตั้งของ Google ซึ่งมีการดำเนินการและจัดการระยะเวลาได้ดีกว่าจึงทำให้ประสบความสำเร็จได้ การขาดความคิดริเริ่มไม่ได้ทำลายโอกาสของความสำเร็จ

2. ผู้นำ
ความเป็นผู้นำมีความสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจกำหนดวิสัยทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่จะทำงานหนักเพื่อเป้าหมายของกลุ่ม ผู้นำที่ไร้ความสามารถไม่เพียงแต่จะสินใจในเรื่องสำคัญๆไม่ได้แล้ว ยังทำให้กำลังใจของผู้ร่วมงานถดทอยลงไปด้วยในทางกลับกันผู้นำที่มีทักษะและประสบการณ์สามารถเปลี่ยนได้แม้กระทั่งความคิดที่อ่อนแอให้กลายเป็นหนึ่งความสำเร็จได้

3. ทีมงาน
ผู้นำมีความสำคัญ แต่เขาก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักได้เพียงลำพัง ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการจ้างงานได้ทุกที่จากพนักงานไม่กี่คนสู่หลายร้อยคน และคนเหล่านั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคนที่คอยรักษาธุรกิจ ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการดำเนินงานตามเป้าหมายระดับสูงของคุณ การจ้างงานจะต้องเลือกจ้างคนที่เหมาะสมกับงานแล้วคุณจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าหากจ้างคนผิดแล้วละก็แผนงานที่ดีที่สุดที่วางไว้อาจพังได้

4. เงินทุน
เงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นในระยะแรกของการระดมทุน อย่าตกใจถ้าคุณไม่สามารถหานักลงทุนมาร่วมหุ้นในธุรกิจได้ เพราะยังมีสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจให้เป็นอีกทางเลือก หรือไม่ก็ปรึกษาสถาบันทางการเงินต่างๆเพื่อขอคำแนะนำในการหาแหล่งเงินทุน ทั้งนี้คุณจะต้องมีการเตรียมแผนงานที่มั่นคง แผนธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ

5. แผนธุรกิจ
แผนการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในธุรกิจ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิดหลักของคุณ แต่จะหมายรวมถึงจุดประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินงานและองค์ประกอบอื่นๆ ทุกสิ่งที่เขียนลงในแผนธุรกิจนับเป็นส่วนหนึ่งของคุณ “การวางแผน”และระดับการวิจัยและปรับแผนธุรกิจผลต่อโอกาสของความสำเร็จในที่สุด

6. การดำเนินการ
มีคำกล่าวว่า “แผนงานจะมีคุณค่าที่สุดก็ต่อเมื่อเกิดการดำเนินการ” หากคุณมีการวางแผนที่ดี แต่การดำเนินการแย่ บริษัทหรือองค์กรของคุณอาจไปไม่รอด แต่ในทางกลับกันถ้าคุณมีแผนที่เหมาะสมและดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณก็จะยืนอยู่บนเส้นทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง

7. ระยะเวลา
“เวลา” เป็นสิ่งที่สำคัญจากมุมมองของการแข่งขัน และมันก็นำหลายธุรกิจไปสู่ความมีชื่อเสียง หลายธุรกิจให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลา และจะต้องพยายามแข่งขันช่วงชิงเพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการส่งเสริมธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมียูทูป (YouTube) ซึ่งมีแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งจำนวนมาก แต่เนื่องจาก YouTube เปิดตัวในช่วงเวลาสำคัญ หลังจากที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกลายเป็นบรรทัดฐาน มีการสตรีมมิ่งบริการอื่นๆให้โดดเด่นขึ้น ซึ่งปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงต้น

8. การตอบสนองต่อวิกฤต
ไม่ว่าคุณจะมีการวางแผนที่ดีหรือมีการทำงานอย่างหนัก แต่ก็ต้องมีบางอย่างเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ วิธีการที่คุณตอบสนองต่อวิกฤตที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าวิธีการหาทางหลีกเลี่ยง การรับมือกับวิกฤตแก้ปัญหาไม่ได้จะนำบริษัทไปสู่ความตกต่ำ ดังนั้นจะต้องคิดวางแผนรับมือกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าอย่างรอบคอบ

9. การตลาด
“บรรจุภัณฑ์” เป็นหัวข้ออย่างหนึ่งสำหรับการตลาดของธุรกิจ สินค้าจะดูน่าสนใจมากขึ้น จูงใจให้น่าซื้อมากขึ้น นอกเหนือจากเรื่องของ “แบรนด์” แล้วแพคเกจจิ้งคิอส่วนสำคัญในการกระตุ้นการขาย สินค้าต่อให้มีคุณภาพมากแค่ไหนแต่ถ้าหากอยู่ในหีบห่อที่ไม่น่าสนใจ ธรรมดา ไม่น่าจดจำ ก็ไม่เป็นที่เตะตาของลูกค้า ดังนั้นการลงทุนออกแบบบรรจุภัณฑ์อาจดูเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย แต่ก็ส่งผลกระทบอย่างยิ่งการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

10. การเติบโต
ท้ายที่สุดแล้วคุณจะต้องเลือกเส้นทางที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ เติบโตเร็วเกินไปคุณก็จะเหนื่อยยิ่งขึ้น เติบโตช้าเกินไปคุณก็จะไม่ก้าวหน้า ดังนั้นต้องหาสมดุลและรักษาการเติบโตอย่างระมัดระวัง

ถ้าดูแต่ละปัจจัยเหล่านี้และลองประเมินตัวเองอย่างเป็นกลาง และสามารถพูดได้ว่าธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานความต้องการ โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จได้เริ่มขึ้นแล้ว แต่ถ้าคุณสังเกตเห็นข้อใดข้อหนึ่งของปัจจัยเหล่านี้อ่อนแอกว่าที่ข้ออื่นๆ คุณจะต้องเตรียมตัวลงทุนเวลาและทรัพยากรเพื่อเอาชนะความอ่อนแอนั้นๆ ส่วนปัจจัยบางอย่างเช่น เวลาและการดำเนินการ การประเมินอาจยากหน่อยแต่ถ้าหากปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมแล้วคุณก็สามารถเพิ่มโอกาสของความสำเร็จได้

image credit : blog.faxngo.com
image credit : blog.faxngo.com

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : entrepreneur.com

แสดงความคิดเห็น