10 อันดับ สินค้าส่งออกของไทย สินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ แรงดีทำตลาดต่อเนื่อง

10 อันดับ สินค้าส่งออกของไทย สินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ แรงดีทำตลาดต่อเนื่อง

10 อันดับ สินค้าส่งออกของไทย สินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ แรงดีทำตลาดต่อเนื่อง
รูปภาพจาก : www.cbc.ca

10 อันดับ สินค้าส่งออกของไทย
สินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ แรงดีทำตลาดต่อเนื่อง

ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) แนวโน้มการค้าของไทยจะเริ่มปรับตัวและกลับมาคึกคักยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้ชะลอตัวไประยะหนึ่ง ทั้งนี้ก็เนื่องจากเหล่าบรรดาสมาชิกในประชาคมอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ นับเป็นเส้นทางการส่งออกสินค้าของไทยอันดับต้นๆและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้จำนวนหลายล้านบาทต่อปี

ข้อมูลสถิติการส่งออกสินค้าของไทย จากเว็บไซต์การค้าไทยของกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลปี 2557(ม.ค.-ธ.ค.) แก้ไขล่าสุด วันที่ 22 มิถุนายน 2558

10 อันดับแรก สินค้าที่สร้างมูลค่าการส่งออกจำนวนมาก ดังนี้

 1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่าการส่งออก 474,798.8 ล้านบาท คิดเป็น 11.6 %
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่าการส่งออก 328,310.5 ล้านบาท คิดเป็น 0 %
 3. อัญมณีและเครื่องประดับ มูลค่าการส่งออก 196,420.3 ล้านบาท คิดเป็น 4.8 %
 4. น้ำมันสำเร็จรูป มูลค่าการส่งออก 160,925.5 ล้านบาท คิดเป็น 3.9 %
 5. เม็ดพลาสติก มูลค่าการส่งออก 160,482.9 ล้านบาท คิดเป็น 3.9 %
 6. แผงวงจรไฟฟ้า มูลค่าการส่งออก 137,649.3 ล้านบาท คิดเป็น 4 %
 7. ผลิตภัณฑ์ยาง มูลค่าการส่งออก 136,869.4 ล้านบาท คิดเป็น 3.3 %
 8. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล มูลค่าการส่งออก 133,086.0 ล้านบาท คิดเป็น 3.3 %
 9. เคมีภัณฑ์ มูลค่าการส่งออก 130,565.0 ล้านบาท คิดเป็น 3.2 %
 10. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ มูลค่าการส่งออก 103,5 ล้านบาท คิดเป็น 2.5 %

เมื่อแบ่งแยกจัดอันดับตามหมวดหมู่จะได้ทั้งหมด 4 หมวด ได้แก่

 1. สินค้าเกษตรกรรม (ประเภทกสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง) ลำดับมูลค่าการส่งออก
  • ยางพารา 96,3 ล้านบาท คิดเป็น 27.4 %
  • ข้าว 83,6 ล้านบาท คิดเป็น 23.7 %
  • ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 75,7 ล้านบาท คิดเป็น  21.3 %
  • ไก่แปรรูป 37,134.7 ล้านบาท คิดเป็น 10.5 %
  • ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 24,9 ล้านบาท คิดเป็น 7.0 %
  • กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง 10,845.1 ล้านบาท คิดเป็น 3.1 %
  • ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 7,9 ล้านบาท คิดเป็น 2.2 %
  • ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง 5,6 ล้านบาท คิดเป็น 1.6 %
  • สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ 5,7 ล้านบาท คิดเป็น 1.5 %
  • เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 5,549.4 ล้านบาท คิดเป็น 1.5 %

 

 1. สินค้าแร่และเชื้อเพลิง ลำดับมูลค่าส่งออก
  • น้ำมันสำเร็จรูป 160,5 ล้านบาท คิดเป็น 96.1 %
  • แร่ยิบซัม 4,067.6 ล้านบาท คิดเป็น 2.4 %
  • น้ำมันดิบ 1,121.0 ล้านบาท คิดเป็น 0.6 %
  • เฟลค์สปาร์ 3 ล้านบาท คิดเป็น 0.3 %
  • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 0 ล้านบาท (ไม่ได้ระบุสัดส่วน %)
  • แบไรท์ 8 ล้านบาท คิดเป็น 0.2 %
  • ฟลูออร์สปาร์ 109.9 ล้านบาท (ไม่ได้ระบุสัดส่วน %)
  • สเตอร์รีไรท์ 12.6 ล้านบาท (ไม่ได้ระบุสัดส่วน %)
  • ก๊าซธรรมชาติเหลว 4.7 ล้านบาท (ไม่ได้ระบุสัดส่วน %)
  • ดีบุก 0.0 ล้านบาท (ไม่ได้ระบุสัดส่วน %)

 

 1. สินค้าอุตสาหกรรม ลำดับมูลค่าส่งออก
  • รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 474,8 ล้านบาท คิดเป็น 25.0 %
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 328,310.5 ล้านบาท คิดเป็น 17.3 %
  • อัญมณีและเครื่องประดับ 196,3 ล้านบาท คิดเป็น 10.3 %
  • เม็ดพลาสติก 160,9 ล้านบาท คิดเป็น 8.5 %
  • แผงวงจรไฟฟ้า 137,3 ล้านบาท คิดเป็น 7.3 %
  • ผลิตภัณฑ์ยาง 136,4 ล้านบาท คิดเป็น 7.3 %
  • เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 133,0 ล้านบาท คิดเป็น 6.9 %
  • เคมีภัณฑ์ 130,0 ล้านบาท คิดเป็น 6.9 %
  • เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 103,5 ล้านบาท คิดเป็น 5.4 %
  • เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 97,677.7 ล้านบาท คิดเป็น 5.1 %

 

 1. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ลำดับมูลค่าส่งออก
  • อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 69,7 ล้านบาท คิดเป็น 26.1 %
  • น้ำตาลทราย 50,757.8 ล้านบาท คิดเป็น 19.2 %
  • ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 37,6 ล้านบาท คิดเป็น 14.1 %
  • เครื่องดื่ม 28,2 ล้านบาท คิดเป็น 10.9 %
  • อาหารสัตว์เลี้ยง 24,9 ล้านบาท คิดเป็น 9.3 %
  •  ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 24,8 ล้านบาท คิดเป็น 9.3 %
  • สิ่งปรุงรสอาหาร 11,9 ล้านบาท คิดเป็น 4.3 %
  • ผักกระป๋อง แปรรูป 6,6 ล้านบาท คิดเป็น 2.4 %
  • ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ 6,7 ล้านบาท คิดเป็น 2.3 %
  • ผลิตภัณฑ์ข้าว 5,605.1 ล้านบาท คิดเป็น 2.1 %
10 อันดับ สินค้าส่งออกของไทย
รูปภาพจาก : www.nicefreshsealer.com

 

จากผลสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสินค้าส่งออกในกลุ่มสินค้าประเภทรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบยานยนต์ รวมทั้งสินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยังคงเป็นสินค้าที่อยู่ในความต้องการของตลาดส่งออกและยังสามารถทำรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : การค้าไทย http://www2.ops3.moc.go.th

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2557(ม.ค.-ธ.ค.) แก้ไขล่าสุด วันที่ 22 มิถุนายน 2558