ธุรกิจที่น่าจับตาปี 63
ธุรกิจที่น่าจับตาปี 63

15 ธุรกิจที่น่าจับตามองในปี 63 คาดมีการจดทะเบียนทำธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิด 15 ธุรกิจที่น่าจับตามองในปี 63 คาดมีการจดทะเบียนทำธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น หลังมีแนวโน้มเติบโตสูง เผยธุรกิจที่กำลังมาแรง มีทั้งแพลตฟอร์ม ค้าออนไลน์ ไอที เกมส์ ทำแอปพลิเคชัน ความงาม อาหาร ผู้สูงอายุ จ่ายเงินออนไลน์ พลังงาน ความเชื่อ ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ แนะจับทิศทางให้ทัน มีโอกาสทำเงินแน่

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ทำการติดตามแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา และพิจารณาธุรกิจที่อยู่ในกระแสและเทรนด์ของการประกอบธุรกิจในอนาคต พบว่า ในปี 2563 มีธุรกิจที่น่าจับตามองสูงถึง 15 ธุรกิจ และคาดว่าจะมีการจดทะเบียนทำธุรกิจใหม่ในกลุ่มเหล่านี้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่ขยายตัว ซึ่งหากผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจ ทำการศึกษา และประเมินทิศทางการทำธุรกิจได้ ก็จะมีโอกาสในการทำธุรกิจ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับ 15 ธุรกิจ ได้แก่

1.ธุรกิจแพลตฟอร์ม เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบสูง เพราะปัจจุบันการซื้อขายออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจตลาดกลางออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเติบโตตามไปด้วย

2.ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นการซื้อขายออนไลน์ ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านอินเทอร์เน็ต และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน

3.ธุรกิจเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ มีแนวโน้มเติบโตเพื่อรองรับความต้องการที่ของคนที่จะนำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและประกอบธุรกิจ

4.ธุรกิจโครงข่าย จะเติบโตตามความต้องการใช้ข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น

5.ธุรกิจเกมส์และพัฒนาแอปพลิเคชัน เติบโตตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น ทำให้องค์กร บริษัท ห้างร้าน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกมส์ และทำแอปพลิเคชัน ที่ตอบโจทย์ความต้องการ

6.ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม เช่น การทำผม การรักษาความงาม การอาบ อบ นวด ที่เป็นการเสริมความงาม สปา สถานที่ลดน้ำหนัก การรักษาทรวงทรง คลินิกดูแลความและสุขภาพ

7.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและสตรีทฟู้ด โดยเฉพาะธุรกิจให้บริการอาหารแก่ลูกค้าที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น

8.ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะธุรกิจที่ดูแลรักษาผู้สูงอายุในสถานที่พักและมีคนดูแล บ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ การบริการจัดห้องพัก บ้านพักคนชรา มีการเติบโตตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น

9.ธุรกิจ Fintech และ e-Payment เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและธุรกิจการชำระเงินและธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิต

10.ธุรกิจพลังงาน จะเติบโตตามความต้องการใช้พลังงาน ทำให้ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งกระแสไฟฟ้า มีการเติบโต

11.ธุรกิจความเชื่อ เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง เช่น การดูดวง ดูฮวงจุ้ย กำหนดฤกษ์ยาม การทำพิธีบวงสรวง แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาท แต่คนก็ยังมีความเชื่อในเรื่องแบบนี้อยู่

12.ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพราะคนไทยยังนิยมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ธุรกิจนำเที่ยวมีการเติบโต หากมีมาตรฐานการให้บริการ ก็จะได้รับความนิยม

13.ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว เติบโตตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องความงามมากขึ้น

14.ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ เติบโตตามการขยายตัวของการค้าออนไลน์ และความต้องการขนส่งสินค้าในประเทศ

15.ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต มีการเติบโตตามความต้องการในด้านการออมเงิน และประกันความเสี่ยงต่างๆ

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แสดงความคิดเห็น