Ralph Orlowski/Reuters

15 ประเทศที่มีนวัตกรรมทันสมัยที่สุดในโลก

Arnd Wiegmann/Reuters
Arnd Wiegmann/Reuters

15 ประเทศที่มีนวัตกรรมทันสมัยที่สุดในโลก

มีการเก็บข้อมูลกันทุกปี ตั้งแต่ 2008 โดย มหาวิทยาลัยคอร์เนล, INSEAD และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้จัดอันดับดัชนีข้อมูล”นวัตกรรมระดับโลกประจำปี” โดยเป็นการจัดอันดับรายชื่อประเทศที่มีนวัตกรรมด้านต่างๆที่โดดเด่น มีวิวัฒนาการล้ำหน้าประเทศอื่นๆจากทั่วโลก เรามาดูกันว่าจากการจัดอันดับ 15 ประเทศ มีประเทศไหนบ้างที่ติดท็อปการจัดอันดับในครั้งนี้


อันดับที่ 15 : แคนาดา
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศแคนาดาได้กลายเป็นประเทศที่ได้รับยกย่องในเรื่องเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองมอนทรีออลและแวนคูเวอร์

Kenny Louie/Flickr
Kenny Louie/Flickr


อันดับที่ 14 : ฮ่องกง
แม้ว่าตั้งแต่ปี 2014 จะตกอันดับลงมาบ้าง แต่ในทางเศรษฐกิจระดับโลกฮ่องกงยังคงมีบทบาทที่ขยายตัวมาตลอด

Bobby Yip/Reuters
Bobby Yip/Reuters


อันดับที่ 13 : ไอซ์แลนด์
ประเทศที่ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ทางเงินมาได้ และกลับเข้ามาอยู่ในอันดับที่ 13 ได้อีกในครั้งนี้

Stringer/Reuters
Stringer/Reuters


อันดับที่ 12 : ลักเซมเบิร์ก
เมืองเล็กๆที่ติดอันดับเข้ามาจากคะแนนสูงในด้านการค้า การลงทุน และประเภทการศึกษา

Charles Platiau/Reuters
Charles Platiau/Reuters


อันดับที่ 11 : เกาหลีใต้
ดัชนีนวัตกรรมระดับโลกกล่าวว่าการเจริญเติบโตใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ คือการวิจัยและพัฒนาระบบราชการ

POOL New/Reuters
POOL New/Reuters


อันดับที่ 10 : เยอรมนี
ประเทศที่มีการส่งออกเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านยานยนต์

Ralph Orlowski/Reuters
Ralph Orlowski/Reuters


อันดับที่ 9 : เนเธอร์แลนด์
กับวัฒนธรรมออนไลน์ที่แข็งแกร่ง เนเธอร์แลนด์ติดอันดับต้นๆของการสำรวจการมีส่วนร่วมในการโต้ตอบของประชาชนสำหรับการโต้ตอบกับรัฐบาลออนไลน์ และยังติดอันดับด้านการวิจัยและเทคโนโลยีการผลิต

Cris Toala Olivares/Reuters
Cris Toala Olivares/Reuters


อันดับที่ 8 : เดนมาร์ก
เดนมาร์กเป็นผู้นำในด้านระบบที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล มีนักวิจัยจำนวนมากในประเทศและคุณภาพของการศึกษาดีเยี่ยม

canpix Denmark/Reuters
scanpix Denmark/Reuters


อันดับที่ 7 : ไอร์แลนด์
การจัดอันดับตั้งแต่ปี 2014, ไอซ์แลนด์ได้รับการยอมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและผลของความคิดสร้างสรรค์ เช่น ศิลปวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง

Giuseppe Milo/Flickr
Giuseppe Milo/Flickr


อันดับที่ 6 : สิงคโปร์
หนึ่งในประเทศส่วนใหญ่ที่ได้อยู่ในอันดับต้นๆอย่างต่อเนื่อง สิงคโปร์โดดเด่นด้วยสภาพแวดล้อมทางการเมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบนิเวศ

Edgar Su/Reuters
Edgar Su/Reuters


อันดับที่ 5 : ฟินแลนด์
เข้ามาติดอันดับ 1 ใน 5 สำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้ ฟินแลนด์ได้รับการยอมด้านประสบความสำเร็จในด้านเทคโนโลยีการวิจัยและการศึกษาสูง

Lehtikuva Lehtikuva/Reuters
Lehtikuva Lehtikuva/Reuters


อันดับที่ 4 : สหรัฐอเมริกา
โดดเด่นที่สุดเนื่องจากความแรงของตลาดโลกที่หันหน้าไปทางมูลค่าการซื้อขายหุ้นและการดำเนินงานอย่างแพร่หลายของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

Carlo Allegri/Reuters
Carlo Allegri/Reuters


อันดับที่ 3 : สหราชอาณาจักร
การศึกษาและการผลิตส่งผลให้สหราชอาณาจักรกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้ง ในขณะที่ความสามารถในด้านอื่นๆก็ทำให้สหราชอาณาจักรยังคงอยู่ใน 1 ใน 3 ของการจัดอันดับ

Toby Melville/Reuters
Toby Melville/Reuters


อันดับที่ 2 : สวีเดน
การออกแบบหลักสูตรของการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสร้างบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จสูงสุด เลยทำให้สวีนเดนเข้ามาเป็นอันดับที่ 2 ของการจัดอันดับ

Gunnar Grimnes/Flickr
Gunnar Grimnes/Flickr


อันดับที่ 1 : สวิตเซอร์แลนด์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้อันดับ 1 มาตั้งแต่ปี 2011 และยังคงครองแชมป์ต่อเนื่อง เพราะเศรษฐกิจฐานความรู้และความสามารถในการเปิดความคิดสร้างสรรค์ในโครงการต่างๆที่สร้างรายได้มหาศาล ตัวอย่างเช่น ธนาคารในประเทศยูบีเอส

Arnd Wiegmann/Reuters
Arnd Wiegmann/Reuters