image credit : noobpreneur.com

4 วิธีการรวมทีมเข้าด้วยกัน สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง

image credit : noobpreneur.com
image credit : noobpreneur.com

4 วิธีการรวมทีมเข้าด้วยกัน สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง

การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกธุรกิจ เป็นเรื่องที่จะทำอะไรหรือสิ่งใดๆหากไม่มีการทำงานร่วมกันในลักษณะที่สร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันนั้นจะสำฤทธิ์ผลก็ต่อเมื่อทีมมีประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผลได้มากพอ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หมายรวมถึงการทำงานร่วมกันด้วยความสุขสนุกสนาน มีความสุขในการทำงานเป็นทีม หากตอนนี้ผู้ประกอบหรือหัวหน้าทีมกำลังรู้สึกว่าทีมของคุณยังขาดความร่วมมือกันในการทำงานหรือทีมกำลังไม่มีความสุข ท่านอาจจะต้องเสริมกลยุทธ์บางอย่างเพื่อให้ทีมของคุณได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการทำงานที่หวังผลสำเร็จ ต่อไปคือตัวอย่างของการสร้างทีมให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

1. แข่งขันเป็นทีม
เกมส์สร้างทีมด้วยเหมือนจะเป็นทางเลือกที่วิเศษ จัดกิจกรรมให้แข่งขันหรือคิดร่วมกันเป็นทีม อาจจะเป็นแคมเปญเล็กน้อยๆเน้นความสัมพันธ์และความสนุกกับการทำงานเป็นหลัก (อย่าเพิ่งให้โจทย์ที่หนักเกินไปเพราะจะเป็นการกดดันเสียมากกว่า) เชื่อเถอะว่ามนุษย์ความกระหายที่จะชนะ การได้ระดมความคิดร่วมกันนั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะทำและจะคิดอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ทีมแพ้ ดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นหนึ่งทางเลือกในการขยับความสัมพันธ์ระหว่างทีมให้เข้าใกล้กันมากขึ้น

2. การประชุมระดมความคิด
การประชุมระดมความคิด หมายถึงทีมงานของคุณจะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดและเรียนรู้สิ่งใหม่จากกัน การประชุมชนิดนี้ยังจะช่วยให้คุณระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคนเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการทำงานของแต่ละคนในทีม

3. ยอมรับความสามารถของเพื่อนร่วมงาน
การยอมรับ การรับรู้ ระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่การคิดว่าใครทำงานดีกว่าใคร แต่เป็นการมองเห็นว่าใครเก่งในด้านไหนและมีประสบการณ์ในด้านใดเพื่อจะได้แบ่งหน้าที่กันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันเป็นทีม จะต้องยอมรับความรู้ความสามารถของแต่ละคน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงสร้างวัฒนธรรมการเคารพซึ่งกันและกัน โดยนี่อาจทำให้คุณได้รับมิตรภาพกลับมา แถมทีมงานก็ยังได้ใกล้ชิดกันอีกด้วย

4. แลกเปลี่ยนงาน
อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างและการบำรุงรักษาจิตวิญญาณของทีมที่ดีมักจะเป็นความยุ่งยากในหมู่เพื่อนร่วมงานหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาความรู้สึกเหล่านี้คือการมีวันแลกเปลี่ยนการทำงานทุกเดือน เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักและมีประสบการณ์กับความต้องการของบทบาทอื่นๆในทีมของพวกเขา นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ทุกคนได้รับทักษะใหม่ที่อาจจะผสมผสานให้เข้ามามีบทบาทปัจจุบันของพวกเขา
กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในเกือบทุกขั้นตอนของการพัฒนาของทีม แต่พวกเขาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้หรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจัดสร้างของทีมงานของคุณ คุณอาจจะต้องปรับบางส่วนของวิธีการให้เหมาะสมและสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมไปพร้อมๆกัน

ในฐานะที่เป็นผู้นำลองพิจารณากลยุทธ์ที่คุณได้ใช้ในการพยายามนำทีมงานของคุณให้ใกล้ชิดกันได้หรือไม่? มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?และทำไม? ในทางกลับกันลองพิจารณาในฐานะที่เป็นพนักงาน เมื่อมีงานต้องทำร่วมกันคุณได้พยายามที่จะใกล้ชิดกับทีมงานหรือไม่?

เพราะต่อให้มีกลยุทธ์ที่ดีเพียงใด แต่ถ้าหากว่าทุกคนในทีมไม่เปิดใจยอมรับการทำงานร่วมทีมแล้วก็เปล่าประโยชน์ ดังนั้นคุณต้องพยายามช่วยตัวเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยในการปรับตัวเข้าหากัน ทีมจึงจะเป็นทีมที่เข้มแข็ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :noobpreneur.com

แสดงความคิดเห็น