5 เทรนด์ธุรกิจ แรงแซงโค้งปี 2017

5 เทรนด์ธุรกิจ แรงแซงโค้งปี 2017

5 เทรนด์ธุรกิจ แรงแซงโค้งปี 2017

5 เทรนด์ธุรกิจ แรงแซงโค้งปี 2017

ในยุคที่ผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการทำตลาด การเรียนรู้“พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค” เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME สามารถหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ โดยเทรนด์ธุรกิจที่จะมาแรงในปีนี้ ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นรายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น การก้าวเข้าสู่สังคมเมือง การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ การหันมาใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน รวมถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในแต่ละเจเนอเรชั่น

เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีผู้ประกอบการบางกลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับโอกาสจากเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมอาจจะไม่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเทรนด์ธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น ต้องมีการปรับตัว รวมถึงเรียนรู้ถึงพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ และรสนิยมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายธุรกิจของตนเองอยู่เสมอ การเข้ามาของเทรนด์ธุรกิจใหม่อาจจะเป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรค โดยเฉพาะในบางธุรกิจที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นผู้ครองตลาด ผู้ประกอบการ SME จึงควรติดตามความเคลื่อนไหวและหาช่องทางให้เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจดังกล่าวให้ได้ สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้โดดเด่น เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงควรมองหาโอกาสทางธุรกิจและช่องทางการตลาดใหม่ๆอยู่เสมอ
5 เทรนด์ธุรกิจมาแรง
-อาหารและเครื่องดื่ม
-สุขภาพ
-ผู้สูงอายุ
-เทคโนโลยี
-ความสวยงาม

5 ธุรกิจไม่ปรับตัว อาจอยู่ยาก
-ร้านอาหารตามสั่ง
-ธุรกิจแบบมีหน้าร้าน
-สินค้าที่มีส่วนผสมของสารเคมี
-สื่อสิ่งพิมพ์
-จุดรับชำระค่าสินค้าและบริการ

วิธีปรับตัวรับเทรนด์ธุรกิจ
-ทำความเข้าใจเทรนด์ธุรกิจ
-เรียนรู้เครื่องมือการตลาดใหม่
-ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน
-เจาะตลาดที่กำลังเติบโต
-พัฒนาศักยภาพของบุคลากร


ที่มา : ข้อมูล KSME Analysis / รูปภาพ http://www.manager.co.th

แสดงความคิดเห็น