6 ทักษะเจ๋งๆ ที่จะทำให้คุณเป็นนักธุรกิจสุดคูล

1. Extreme Time Focus: ทักษะการจัดการเวลา

สิ่งแรกที่ผู้บริหารหรือนักธุรกิจต้องมีคือ การใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในการดำเนินกิจการ รู้ว่าอะไรควรทำก่อนหรือหลัง และจะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นทักษะในการจัดการเวลาที่ CEO ยุคนี้ต้องมี

2. Accelerated Learning Ability: ทักษะการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

แม้จะไม่ใช่คนที่รู้และเก่งไปทุกอย่าง แต่หนึ่งทักษะที่เจ้าของธุรกิจต้องมีคือ การเป็นคนเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคนี้ที่การค้นหาและเข้าถึงความรู้ สามารถทำได้แค่เข้าไป Google, Facebook หรือว่า YouTube และที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือ เมื่อได้ความรู้เหล่านั้นมาแล้ว คุณนำมันมาใช้อะไรได้บ้าง

3. Motivation and Skill Match: ทักษะจูงใจคน รู้ความสามารถของพนักงาน

อีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญที่นักบริหารหรือผู้ประกอบการต้องไม่มองข้ามคือ การเป็นคนที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กรได้ อีกทั้งยังต้องสามารถนำทักษะและความสามารถที่มีอยู่ของพนักงานแต่ละคนมาแมตช์กับงานและหน้าที่ต่างๆ ได้

4. Business Model Creation: ทักษะการสร้างโมเดลธุรกิจ

จะเป็นผู้นำให้ได้ดี อีกอย่างที่ต้องมีคือ การรู้จักสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพราะธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การหยุดนิ่งอยู่กับที่จึงเท่ากับการก้าวถอยหลัง เจ้าของกิจการจึงควรที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจ ให้น่าสนใจ และมองหาแหล่งทรัพยากร รวมถึงวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ

5. Process Design: ทักษะการสร้างกระบวนการ

การที่จะทำให้แบรนด์ติดตลาดหรือบริษัทเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด CEO ต้องเป็นคนที่มีทักษะที่ดีในเรื่องของการออกแบบกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ส่วนงาน Operation จะต้องมีการทำเช็คลิสต์ และในเช็คลิสต์นั้นก็ต้องมีสิ่งที่จะทำ สิ่งที่ควรจำ (หรือทำ) และปฏิบัติ เพื่อเป็นคู่มือให้พนักงานรู้ว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องมีการปฏิบัติยังไง อยู่ดีๆลูกค้าเป็นลมจะจัดการยังไง เกิดไฟไหม้จะจัดการยังไง เป็นต้น

6. Talent Environment: ทักษะการสร้างคน

อีกหนึ่งทักษะที่ CEO ต้องมีคือ การรู้จักสร้างคนให้มีความสามารถ สร้างให้เกิดการแข่งขัน แต่ก่อนที่จะสร้างให้เกิดการแข่งขัน ต้องสอนเรื่องน้ำใจนักกีฬาก่อน เพราะการแข่งขันแบบมีน้ำใจนักกีฬา จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อและสมองที่แข็งแรง และสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร

ที่มา: ข้อมูลจากงานสัมมนา “Creative Spa & Wellness Seminar

แสดงความคิดเห็น