7 สิ่งควรรู้เมื่อต้องทำงานกับกลุ่ม Gen Z

7 สิ่งควรรู้เมื่อต้องทำงานกับกลุ่ม Gen Z

Genearation เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน Gen Z หรือผู้ที่เกิดระหว่าง ปีค.ศ. 1995-2015 ซึ่งเติบโตในยุคที่เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้มุมมองในการมองโลกและการปฏิบัติของพวกเขาแตกต่างจากผู้คนใน Gen อื่นๆ สิ่งนี้มีความหมายต่อธุรกิจอย่างไร เนื่องจาก Gen Z มีวิธีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทั้งการมองโลกและการโต้ตอบเมื่อเทียบกับ Gen ก่อนหน้า ธุรกิจจึงต้องเตรียมพร้อมที่ปรับตัวเข้าหากลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งผู้ที่จัดว่าเป็น Gen Z นั้นปัจจุบันอายุสูงสุดอยู่ที่ 24 ปี ซึ่งเข้าสู่วัยทำงานเป็นที่เรียบร้อย และนี่คือ 7 สิ่งที่คุณต้องรู้ในการทำงานร่วมกับ Gen Z

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีคือสิ่งที่อยู่ร่วมกับ Gen Z และเป็นสิ่งที่ Gen Z คุ้นเคยและใช้ในการติดต่อสื่อสารเป็นหลัก หากธุรกิจของคุณขาดสิ่งเหล่านี้ธุรกิจของคุณอาจถูกพวกเขามองว่าเป็นธุรกิจที่แปลกและเข้าถึงยากทำให้พวกเขาอาจไม่สนใจในธุรกิจของคุณ Blake Hutchinson, CEO of Flippa กล่าวว่า “Gen Z นี่คือประชากรรุ่นแรกของเมืองดิจิตอลอย่างแท้จริง”

กำหนดงานที่มีเป้าหมายและมีผลลัพธ์ชัดเจน
Gen Z เป็นคนรุ่นที่มีจิตสำนึกต่อสังคมสูง มีความคิดที่จะตอบแทนและมีส่วนร่วมในสังคมผ่านสถานที่ทำงาน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกงานของพวกเขาเป็นอย่างมาก การอธิบายว่าตำแหน่งและการทำงานของ Gen Z มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไรนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การทดลองติดตามการทำงานของ Gen Z อย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจพวกเขามากขึ้น พนักงานทุกคนแตกต่างกันและจะต้องได้รับความใส่ใจในระดับที่แตกต่างกัน ดังนั้นการทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่พวกเขาต้องการเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่ง

หลีกเลี่ยงการจัดการโดยการสั่งให้ทำ
Gen Z เชื่อว่าพวกเขาสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเองโดยการลงมือทำด้วยตัวเองไม่ใช่การนั่งรอคำตอบ พวกเขาชื่นชอบการทำงานที่มีหัวหน้าเป็นโค้ชมากกว่าผู้บังคับบัญชา การให้ความสำคัญกับอิสระของพวกเขาเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานผู้จัดการจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับความคิดของ Gen Z ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ใช้การแนะนำแนวทางแทนการสั่งให้ทำเป็นแนวทางที่ดีกว่าในการทำงานร่วมกับ Gen Z

มีความยืดหยุ่น
การทำงานในอดีตคือการเดินทางไปยังสถานที่ทำงาน ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายและลงมือทำให้เสร็จตามกำหนดแต่เมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชั่วโมงการทำงานและสถานที่ทำงานเพิ่มมากขึ้น Gen Z ชื่นชอบการทำงานที่ยืดหยุ่นทั้งในเรื่องของเวลา สถานที่ รวมถึงอิสระในการปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ในการทำงานของพวกเขาในบางครั้ง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องสำรวจเพิ่มยืดหยุ่นภายในองค์กร เช่น ลักษณะของงาน ช่วงเวลาและสถานที่ในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของ Gen Z และเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ถึงแม้ Gen Z จะขึ้นชื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่พวกเขาก็ให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบตัวต่อตัวมากเช่นเดียวกัน พวกเขาคิดว่าการสื่อสารแบบตัวต่อตัวได้ประสิทธิภาพมากกว่าการติดต่อในรูปแบบอื่น ทำให้การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ Gen Z นั้นมีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน

ตอบแทนต่อสังคมอย่างแท้จริง
Gen Z เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวทางสังคมมากที่สุดโดยมีอัตราส่วนประมาณ 4 ใน 5 คน ที่เชื่อว่ากลุ่มอายุของพวกเขามีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้ พวกเขาใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อเพื่อแบ่งปันแนวคิดและแคมเปญ เพื่อให้โลกและสภาพแวดล้อมดีขึ้น พวกเขาให้การสนับสนุนและชื่นชอบที่จะร่วมงานกับองค์กรที่มีเป้าหมายตอบแทนคืนสู่สังคมเป็นอย่างมาก หากบริษัทของคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตอบแทนคืนสู่สังคมและมั่นใจว่าทำได้จริงนั้นจะทำให้ Gen Z สนใจในการทำงานร่วมกับองค์กรของคุณมากขึ้นอย่างแน่นอน

ยอมรับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน
นอกจากการตอบแทนสู่สังคมแล้ว Gen Z ยังให้ความสำคัญกับความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอีกด้วย หากองค์กรของคุณมีการยอมรับในความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันแล้วการร่วมงานกับ Gen Z ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

แสดงความคิดเห็น