8 ธุรกิจเสี่ยงในปี 2018 – รู้ก่อนหยุดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสความสำเร็จ

8 ธุรกิจเสี่ยงในปี 2018 – รู้ก่อนหยุดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสความสำเร็จ

– โรงแรมระดับ 3 ดาวและต่ำกว่า 3 ดาว
การแข่งขันรุนแรงมากทั้งผู้ประกอบการขนาดเดียวกันและขนาดใหญ่ที่ลงมาสร้างและแย่งส่วนแบ่งตลาดโรงแรมขนาดกลางและเล็กเพิ่มขึ้น และปัญหาอุปทานส่วนเกินส่งผลต่อการทำกำไรและความยั่งยืนของธุรกิจ

– สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
การส่งออกสิ่งทอกลุ่มเครื่องแต่งกายมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องประมาณร้อยละ -2.0 จากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

– เฟอร์นิเจอร์ระดับล่าง
ภาพรวมการผลิตและจำหน่ายในประเทศหดตัวลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อตลาดเฟอร์นิเจอร์ระดับล่าง ส่งผลให้ผู้ประกอบการในตลาดระดับล่างค่อนข้างเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

– เหล็ก
ความผันผวนของราคาเหล็กและการไหลเข้าของเหล็กราคาถูกจากจีนเป็นปัจจัยบั่นทอนและกดดันผู้ประกอบการของไทยจนอาจอยู่ในภาวะทรงตัว

– ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น จีน ยังคงมีความเปราะบาง และการตีตลาดสินค้าพลาสติกของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

– อสังหาริมทรัพย์
กำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวได้น้อยของผู้บริโภคระดับกลางถึงล่างเป็นปัจจัยกดดันให้ตลาดที่อยู่อาศัยชะลอตัวลง และอุปทานเหลือขายยังอยู่ในระดับสูงและสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อทั้ง Pre-finance และ Post-finance

– รับเหมาก่อสร้างระดับ SMEs
ภาวะการแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่เป็น SMEs ซึ่งเสียเปรียบผู้ประกอบการรายใหญ่ด้านต้นทุนและการเข้าถึงลูกค้า และภาวะขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้าง รวมทั้งราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

– กระดาษพิมพ์เขียน
กระดาษพิมพ์เขียนมีความต้องการใช้ลดลงจากการแทนที่ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการส่งออกไปยังประเทศจีนมีแนวโน้มลดลงจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเปราะบาง

ข้อมูลจาก  GSB Research

แสดงความคิดเห็น