9 แนวความคิดผู้ประกอบการ

ความคิดถือเป็นทรัพยากรที่มีความหลากหลายเป็นทั้งสิ่งที่ดีและเสียภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนความคิดสามารถช่วยให้ธุรกิจมีการพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และนี่คือ 9 แนวทางความคิดที่ทำให้ผู้ประกอบการนั้นแตกต่างจากพนักงาน

1.เข้าใจสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ

เมื่อรู้สิ่งที่ตัวเองชื่นชอบและลงมือทำย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่า ใช้ความคิดปรับเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองชอบปรับให้เข้ากับธุรกิจ หลายครั้งที่ผู้ประกอบการใช้ความคิดหาทางสร้างรายได้และผลกำไรแต่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบและต้องการลงมือทำอย่างจริงจังส่งผลให้สุดท้ายธุรกิจกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำมากกว่าสิ่งที่อยากทำ ธุรกิจไม่ก้าวหน้าและล้มเหลวไปในที่สุด

2.อย่ากลัวการทำงานหนัก

ธุรกิจจำเป็นต้องใช้เวลา การลงแรง และใช้ความคิดพัฒนาตลอดเวลา ธุรกิจเปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอน ดังนั้นอย่ากลัวที่จะต้องทำงานหนักพยายามก้าวต่อไปเรื่อยๆมองเป้าหมายข้างหน้าให้ชัดเจน

3.มีวินัย

เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งสำคัญคือไม่หลงไปกับสิ่งเร้าต่างๆ มีวินัยในการทำงาน ทุ่มเทและฝึกฝนตลอดเวลา วินัยถือเป็นสิ่งสำคัญวางแผนให้ชัดเจนและก้าวตามแผนที่ได้ตั้งไว้อย่างมีวินัย

4.มองอุปสรรคและความท้าทายเป็นโอกาส

เมื่อมีอุปสรรคหรือความท้าทายต่างๆเข้ามาให้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาธุรกิจ เมื่อเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ได้อุปสรรคต่างๆจะไม่เป็นปัญหาในการประกอบกิจการธุรกิจอีกต่อไป

5.พัฒนาสิ่งที่เป็นอยู่

เมื่อธุรกิจไปได้ด้วยดีการพัฒนาและท้าทายเป้าหมายของธุรกิจให้สูงขึ้นถือเป็นความคิดที่ดี พยายามก้าวไปข้างหน้าเสมอมองหาโอกาสที่มีคว้ามันและพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ

6.กล้าเสี่ยง

การเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ หากธุรกิจอยู่แต่ใน Safe zone การพัฒนาก้าวหน้าย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้นลองที่เสี่ยงและพัฒนาศักยาภาพของตัวเอง

7.อย่ากลัวที่จะผิดพลาด

ข้อผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน มองข้ามสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเปลี่ยนข้อผิดพลาดให้เป็นบทเรียน นำมาเป็นเชื้อเพลิงในการพัฒนาต่อไป

8.ยอมรับคำแนะนำจากผู้อื่น

ในบางครั้งคำแนะนำจากผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญ บางมุมมองคนอื่นอาจมองเห็นได้ชัดเจนกว่าตัวเราเอง การรับฟังผู้อื่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้มองและรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนมากขึ้นและสามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปพัฒนาตัวเองและธุรกิจได้

9.มองไปยังอนาคต

วางแผนและคิดถึงอนาคตต่อไปของตัวเราและธุรกิจ มองถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นคิดหาแนวทางในอนาคตเสมอ อย่าหยุดอยู่กับที่เพราะในธุรกิจนั้นการหยุดนิ่งคือการถอยหลัง โฟกัสที่ปัจจุบันและวางแผนในอนาคตเสมอ เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น