fbpx
Home » SMELeaderVideo (page 4)

SMELeaderVideo

[VDO] เริ่มต้นทําเกษตร วิถีเกษตรกรรุ่นใหม่ทําเกษตรอย่างไรให้รวย?

วิถีเกษตรรุ่นใหม่

ถ้าหากมีการบริหารจัดการที่ดีมีความรู้ต่อยอดอาชีพเกษตรกรจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ไม่รู้จบและเป็นอาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่งทีเดียว

Read More »