เหตุผลที่ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาเป็น Solopreneur
เหตุผลที่ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาเป็น Solopreneur

13 เหตุผลที่ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาเป็น Solopreneur (กิจการเจ้าของคนเดียว)

ในขณะที่โลกธุรกิจกำลังหมุนไปสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ทั้งโมเดลธุรกิจที่แปลกใหม่ ผู้ประกอบการที่มีอายุเฉลี่ยน้อยลง และยังรวมไปถึง Solopreneur (กิจการเจ้าของคนเดียว) ที่มีมากขึ้นทุกๆวัน ด้วยแนวความคิดที่เปลี่ยนไปและการทำงานที่มีความซับซ้อนน้อยลง การใช้ Outsource ที่มากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการมีแนวทางการทำงานที่เปลี่ยนไปจึงเกิดเป็น Solopreneur

และนี่คือ 13 เหตุผลที่ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาเป็น Solopreneur (กิจการเจ้าของคนเดียว)

1.สามารถใช้เวลาได้ตามที่ต้องการ : ด้วยการทำงานที่มีความยืดหยุ่นและใช้ตัวเองเป็นผู้ดำเนินกิจการทั้งหมดทำให้สามารถเลือกใช้เวลากับธุรกิจได้ตามที่ต้องการ

2.สามารถเลือก Outsource จากภายนอกได้ง่าย : Solopreneur ใช้งาน Outsource เป็นหลักทำให้เมื่อมีปัญหาสามารถใช้ความช่วยเหลือจากภายนอกได้ตามต้องการ

3.ได้รับผลตอบแทนตามการทำงาน : เป็นรูปแบบการรับผลตอบแทนที่คุ้มค่า  ทำงานมากทำงานเก่งยิ่งได้ผลตอบแทนเยอะ

4.ความชื่นชอบในการทำงานเกิดจากการใช้ชีวิตในแต่ละวัน : Solopreneur ส่วนใหญ่เป็นคนรักอิสระและเริ่มธุรกิจจากสิ่งที่ชื่นชอบสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้

5.ทำงานด้วยความสนุก : เมื่อทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบและมีอิสระในการเลือกทำส่งผลให้การทำงานเป็นไปด้วยความสนุกและยืดหยุ่น

6.เป็นนายตัวเอง : เป็นผู้กำหนดการตารางการทำงานและวางแผนด้วยตัวเองทั้งหมด

7.การตัดสินใจต่างๆขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง : เพราะมีคุณเพียงคนเดียวที่ดำเนินกิจการทำให้การตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณ  คุณสามารถกำหนดรูปแบบและเป้าหมายของกิจการได้ดั่งที่คุณฝัน

8.เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเอง : เนื่องจากคุณต้องดำเนินการด้วยตัวคุณเองเกือบทั้งหมด (ยกเว้นในงานส่วน Outsource)

9.ไม่มีความกดดันในการทำงานหรือกลัวสิ่งที่ทำจะส่งผลกระทบกับผู้ร่วมทุนคนอื่น : ด้วยการทำงานเพียงคนเดียวทำให้ความกดดันต่างๆนั้นลดน้อยลงเป็นอย่างมาก  แต่คุณต้องบริหารความเสี่ยงต่างๆด้วยตัวคุณเอง

10.ไม่ต้องแก้ไขปัญหาที่คนอื่นสร้าง : เพราะธุรกิจของคุณมีคุณเพียงคนเดียวที่ทำงานสำคัญต่างๆ  ในธุรกิจที่มีการทำงานร่วมกันคุณอาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาหุ้นส่วนคนอื่นๆ

11.สามารถเลือกใครก็ได้ในการทำงานร่วมกัน : โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครไม่ชอบการตัดสินใจของคุณ  คุณสามารถเลือกคนให้เหมาะกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการได้

12.สามารถปรับเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของธุรกิจได้ตลอดเวลา : คุณสามารถปรับสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องกับแนวทางของตัวคุณเอง  แสดงความเป็นตัวตนของคุณผ่านสินค้าได้อย่างเต็มที่

13.เรียนรู้วิธีใหม่ๆในการสื่อสาร : ในการทำงานคุณต้องใช้การสื่อสารที่มีความชัดเจนเพื่อส่งต่อความต้องการและเป้าหมายของคุณ เพื่อให้ผู้ที่ทำงานร่วมกับคุณมีความเข้าใจที่ตรงกัน

แสดงความคิดเห็น