Dropship Partner สำคัญอย่างไร

Dropship Partner สำคัญอย่างไร? เตรียมความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพในการขาย

Dropship Partner สำคัญอย่างไร? เตรียมความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพในการขาย

Dropship Partner สำคัญอย่างไร?
เตรียมความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพในการขาย

การค้าขายแบบ Dropship หรือการขายของแบบไม่สต๊อคสินค้า ฟังผิวเผินอาจพบว่ามีแต่ข้อดีที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับสร้างกำไรให้กับธุรกิจเป็นอย่างดี แต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไปนี้ล้วนมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการและบริหาร การพิจารณาเลือกสรรค์องค์ประกอบบางอย่าง จะช่วยทำให้เกิดผลดีในการค้าขายได้มากขึ้น อย่างการเลือกพาร์ทเนอร์ที่มีความสำคัญมาก

Dropship Partner คืออะไร?

Dropship Partner คือผู้ที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยในการขายสินค้าระบบ Dropship โดยทาง Dropship Partner จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่นำสินค้ามารวบรวมไว้รอให้ผู้ขายได้ไปเลือกนำมาจำหน่ายต่อแก่ผู้บริโภค ซึ่ง Dropship Partner จะมีคลังรูปภาพและฐานข้อมูลสินค้าโดยละเอียดเพื่อให้ผู้ขายสามารถนำไปใช้ประกอบการขายได้ นอกจากนี้หน้าที่สำคัญของ Dropship Partner ก็คือการจัดส่งสินค้า โดยที่ผู้ขายไม่ต้องจัดส่งด้วยตนเอง แต่ Dropship Partner จะต้องทำการจัดส่งในนามของร้านค้า

Dropship Partner สำคัญอย่างไร? เตรียมความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพในการขาย
เกณฑ์การพิจารณาเพื่อเลือก Dropship Partner มีดังนี้
 • รายละเอียดสินค้าครบถ้วน
 • ระบบมีการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าแบบ Real Time
 • อัพเดตสินค้าในสต๊อคอย่างสม่ำเสมอ
 • รองรับนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงินของเว็บไซต์ต่างๆ
 • น่าเชื่อถือ
 • ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • โปรโมชั่นน่าสนใจ
Dropship Partner สำคัญอย่างไร? เตรียมความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพในการขาย
รายละเอียดสินค้าครบถ้วน

การเลือก Dropship Partner ควรเลือกที่มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ทั้งในเรื่องของรูปภาพและเนื้อหา รองรับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายหรือร้านค้า เพื่อการนำรูปภาพและข้อมูลรายละเอียดของสินค้าไปใช้งานในการค้าขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายเกี่ยวกับสินค้าชัดเจนครบถ้วนไม่มีตกหล่น รวมถึงภาพสินค้าคุณภาพสูง เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดตัวสินค้าชัดเจน ตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ครบถ้วน

สิ่งที่บ่งบอกว่าระบบมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วน เช่น ตัวอย่าง ข้อมูลสินค้า รายละเอียดสินค้า วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวัง คำเตือน ในบางชนิดสินค้า อื่นๆ ยิ่งละเอียดมากเท่าไรยิ่งแสดงให้เห็นถึงความครบถ้วนมากเท่านั้น

ระบบมีการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าแบบ Real Time

Dropship Partner ที่ดีและเหมาะสมแก่การเลือกเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อการค้าขายที่ยั่งยืน มีหน้าที่จัดส่งสินค้าให้กับผู้ขายด้วย จึงควรมีระบบการติดตามสถานะได้แบบ Real Time และรายงานสถานะต่อเนื่อง เพื่อไขข้อสงสัยของลูกค้าได้ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจในระดับหนึ่ง

การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าแบบ Real Time เช่น แท็กกิ้ง, โค้ด และอื่นๆ ระบบเหล่านี้จะรายงานสถานะสินค้าโดยละเอียดทำให้ลูกค้ารับรู้ได้ว่าสินค้าของตนที่สั่งซื้อไปนั้นอยู่ถึงไหนแล้วในขณะนั้น เช่น การสั่งสินค้าจากจีน ระบบรายงานเหล่านี้จะแสดงผลตั้งแต่สินค้าออกจากคลังสินค้ามาสู่สนามบินที่จีน มายังสนามบินที่ไทย ในแต่ละขั้นตอนค่อนข้างแสดงรายละเอียดลงลึก ทำให้ลูกค้าคาดคะเนวันและเวลาที่สินค้าจะถึงมือได้

Dropship Partner สำคัญอย่างไร? เตรียมความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพในการขาย
อัพเดตสินค้าในสต๊อคอย่างสม่ำเสมอ

Dropship Partner ที่ดีจะต้องมีการอัพเดตสต๊อคสินค้าอยู่เสมอไม่ให้ตกหล่น เพราะหลายครั้งการค้าขายในระบบ Dropship ก็ผิดพลาดในเรื่องของสต๊อคสินค้า คือเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแต่กลับไม่มีของส่งให้ ซึ่งส่งผลเสียต่อร้านค้าโดยตรง ทำให้เสียความน่าเชื่อถือ

ระบสต็อกที่ดีควรรายงานการสินค้าคงเหลือแบบ Real Time คือถ้าหากสินค้าลดลงไปหนึ่งชิ้น ตัวเลขที่รายงานถึงสต๊อคสินค้าควรเปลี่ยนให้ลดลงทันที แสดงผลแบบทันทีทันใด หรือมีการติดตามสถานะสินค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการเผื่อสินค้าเอาไว้มากกว่าตัวเลขที่กำหนด ป้องกันปัญหาของขาดในยามที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจนสำเร็จแล้ว หากพบว่าสินค้าขาดตลาดหลังสั่งซื้อและโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ย่อมไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอน

รองรับนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

เนื่องจากหลายเว็บไซต์ในปัจจุบันมีนโยบายการคืนเงินคืนสินค้าเมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ ดังนั้น Dropship Partner เองก็ควรรองรับในส่วนนี้ด้วย เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้ค้าไม่สูญรายได้เปล่า กรณีที่ลูกค้าส่งคืนสินค้านั้นๆ

เงื่อนไขโดยทั่วไปที่ใช้กันในการขอคืนเงิน ได้แก่ สินค้าไม่เหมือนในรูป สินค้าผิดสีผิดขนาด สินค้าใช้งานไม่ได้ (กรณีเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์) สินค้าชำรุดเสียหาย อาจมีการกำหนดระยะเวลาคืนสินค้าภายในกี่วัน จากการสำรวจเบื้องต้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 14 วัน

Dropship Partner สำคัญอย่างไร? เตรียมความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพในการขาย
น่าเชื่อถือ

ข้อสุดท้ายในเรื่องของความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก Dropship Partner ทำหน้าที่จัดส่งสินค้าแทนร้านค้า โดยจัดส่งในนามร้านค้า จึงต้องมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง จึงควรทำการศึกษาถึงพาร์เนอร์รายนั้นๆ ให้ดี เพื่อไม่ให้ร้านค้าของเราได้รับผลกระทบไปด้วย อาจศึกษาเอาจากรีวิวบนแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือถามจากผู้ที่มีประสบการณ์เคยใช้บริการ หาก Dropship Partner มีความซื้อสัตย์สุจริต ก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจด้วย

ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในส่วนของ Dropship Partner กรณีที่มีค่าสมัครสมาชิก ค่าสมัครจะขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ ควรพิจารณาที่ราคาสมเหตุสมผล แต่ไม่ต้องสูงจนเกินไปเพราะส่งผลต่อต้นทุนธุรกิจโดยตรง ในขณะเดียวกันไม่ควรต่ำเกินไปเช่นกัน เพราะอาจแสดงถึงความไม่มาตรฐานที่จะส่งผลต่อระบบการค้าขายได้ ประมาณค่าสมัครเพื่อการขายของแบบ Dropship อยู่ที่ 500-1,000 บาท

โปรโมชั่นน่าสนใจ

ควรเลือก Dropship Partner ที่มีการจัดโปรโมชั่นน่าสนใจ เป็นการช่วยกระตุ้นยอดขายในตนเองด้วย อาจเป็นการสะสมแต้มเพื่อแลกส่วนลดสินค้า แลกของสมนาคุณและอื่นๆ รวมถึงการแจกค่าส่งฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อมียอดขายถึงเป้าหมาย เป็นต้น การเลือก Dropship Partner ที่มีโปรโมชั่นที่ดี อาจช่วยลดต้นทุนในระดับหนึ่ง หรือช่วยเพิ่มกำไรให้มากขึ้นด้วย

โมเดลธุรกิจ

Dropship Partner สำคัญอย่างไร เตรียมความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพในการขาย

ตัวอย่าง Dropship Partner 
 • www.oberlo.com
 • www.worldwidebrands.com
 • www.salehoo.com
 • www.alibaba.com
 • www.sunrisewholesalemerchandise.com
 • www.wholesale2b.com
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเลือก Dropship Partner เพื่อการค้าขายแบบไม่สต๊อคสินค้าและมีผู้ช่วยในเรื่องของการจัดส่งสินค้า พิจารณาตามข้อต่างๆ ที่กล่าวมา หากพิจารณาครบถ้วนและสามารถหา Dropship Partner ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ก็จะช่วยให้การค้าขายในระบบ Dropship มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณรูปภาพจาก : OlgaBoca, pandasecurity.com, Business Advice, Money Inc, freepik.es, https://1enu9c17f1aj3pmqfi35l21c-wpengine.netdna-ssl.com

แสดงความคิดเห็น