หลักการเลือกธุรกิจ Passive Income
หลักการเลือกธุรกิจ Passive Income

หลักการเลือกธุรกิจ Passive Income

การสร้างธุรกิจที่สร้างรายได้ในรูปแบบ Passive Income นั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่มีความเป็นไปได้ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่พัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทำให้การเริ่มต้นธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือธุรกิจส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการเติบโตและขาดรากฐานที่แข็งแกร่งทำให้ไม่สามารถยืนอยู่บนโลกธุรกิจได้

เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์และเลือกโมเดลธุรกิจให้ตอบโจทย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และนี่คือวิธีการเลือกรูปแบบธุรกิจสร้างรายได้ในรูปแบบของ Passive Income

1.หารูปแบบของธุรกิจที่คุณสนใจ

เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมีความสนใจและวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจเหล่านั้นมองหาความเป็นไปได้และความมั่นคงที่จะสร้างรายได้รูปแบบ Passive Income ให้กับคุณ ศึกษาข้อดีข้อเสียต่างๆของรูปแบบเหล่านั้นเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ

2.ตรวจสอบและศึกษาว่าธุรกิจที่คุณสนใจมีคู่แข่งหรือไม่

การหลีกเลี่ยงธุรกิจที่มีคู่แข่งจำนวนมากจะช่วยให้คุณสามารถสร้างธุรกิจและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหาข้อมูลธุรกิจต่างๆวิเคราะห์ว่าธุรกิจเหล่านั้นว่าเป็นคู่แข่งธุรกิจของคุณหรือไม่ และสุดท้ายเลือกธุรกิจที่คุณคิดว่าไม่มีคู่แข่งหรือมีน้อยที่สุด

3.คิดถึงกรอบเวลา

การกำหนดกรอบเวลาสำหรับการทำงานขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ หากคุณเริ่มธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้คำนวณถึงกรอบเวลาที่จะสรุปผลประกอบการ เช่น กำหนดเก็บเงินจากตู้อัตโนมัติทุกๆ 3 วันหรือของหมด เพื่อคำนวณรายได้ที่ได้รับว่าเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่ เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่าจะดำเนินต่อ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือควรเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่

4.รูปลักษณ์ของธุรกิจต้องมีความน่าเชื่อถือและดูมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ

เพื่อให้เกิดความประทับใจและน่าเชื่อถือรูปลักษณ์ของธุรกิจจึงมีบทบาทสำคัญ ธุรกิจต้องมีรูปลักษณ์ที่ดี มีความเป็นเอกลักษณ์และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ ข้อนี้คุณสามารถใช้การสร้างสโลแกนหรือสตรอรี่ต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการธุรกิจของคุณได้

5.ดูความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน

คำนวณได้จากเงินทุนของคุณว่าธุรกิจที่คุณกำลังจะลงมือทำนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่จากเงินทุนที่มี ดูความคุ้มค่าของเงินที่ลงทุนไป เช่น สิ่งที่ลงทุนจะคืนทุนเมื่อไหร่และเมื่อไหร่จะสร้างผลกำไรให้กับคุณ เป็นต้น

6.วิเคราะห์ธุรกิจว่าเป็นที่ต้องการหรือไม่

สิ่งสำคัญที่จะกำหนดธุรกิจของคุณว่าสามารถเติบโตได้หรือไม่ คือความต้องการของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คุณต้องวางแผนและวิเคราะห์สิ่งที่ทำว่าเป็นที่ต้องการหรือไม่ 

7.ประเมินผลลัพธ์
การประเมินผลลัพธ์เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เพราะเป็นการนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนใหม่ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินต่อไปได้ 

20 ไอเดียสร้างรายได้ Passive Income

แสดงความคิดเห็น