Facebook Pixel Marketing คืออะไร? และดีต่อธุรกิจอย่างไร ?

ในหลายๆครั้ง ที่ค้นหาสินค้า หรือค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ แต่เมื่อกลับมาเล่น Facebook หรือ Instagram จะมีโฆษณาสินค้าที่ได้เข้าไปดู หรือค้นหาปรากฏขึ้นมา สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มาจาก Pixel Marketing

Facebook Pixel Marketing คือ?

เครื่องมือทำการตลาดตัวหนึ่งของ Facebook ที่มีลักษณะเป็นโค้ดหรือจาวาสคริปต์ โดยมีไว้สำหรับคนที่ทำโฆษณาบน Facebook สามารถนำไปติดตั้งบนเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นของตัวเอง พิกเซลสามารถประเมินและวัดผลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่านข้อมูลสถิติเชิงลึกได้เป็นอย่างดี เพราะจะคอยเก็บข้อมูล วัดผล ติดตามกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นผ่านคุกกี้

การทำงานของ Facebook Pixel

1.เมื่อคุณติดตั้งพิกเซลของบนเว็บไซต์แล้ว พิกเซลจะคอยทำงานทุกครั้งที่มีคนดำเนินการบางอย่างบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีลูกค้าเข้ามากดเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าช้อปปิ้ง เพื่อซื้อสินค้า พิกเซลจะคอยเก็บพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถเข้าไปใน Facebook เพื่อดูขั้นตอนการคลิก การเลือกสินค้าของลูกค้าได้

2.ฝัง cookies เมื่อเก็บข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าแล้ว พิกเซลจะซิงค์ข้อมูลกับ Facebook Cookies ที่ฝังอยู่ในหน้าเบราว์เซอร์ของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่คลิกโฆษณาในเฟสบุ๊ค ทำให้เรามีข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาภายในเว็บไซต์ โดยธุรกิจสามารถนำข้อมูลไป Retargeting ได้

ประโยชน์ของ Facebook Pixel Marketing

 • พิกเซลสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ ย้อนหลังได้สูงสุดถึง 180 วัน ทำให้การจัดกลุ่มลูกค้าในการยิงโฆษณาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้เรารู้ว่าใครเข้าเว็บไซด์บ่อยๆ เป็นอันดับต้นๆ 5%, 10% หรือ 25% ของคนที่เข้ามาทั้งหมด
 • ช่วยเลือกโฆษณาที่เหมาะสม ให้กับลูกค้า ทำให้การโฆษณาผ่าน Facebook สามารถเข้าถึงลูกค้าที่แท้จริง
 • วัดผล ประเมินผลการโฆษณาของคุณในเชิงลึก หลังจากที่ได้ลงโฆษณากับ Facebook ไปแล้ว พิกเซลจะคอยสังเกตว่าผู้ที่เห็นโฆษณา มีการตอบโต้กับโฆษณาที่เห็นอย่างไร
 • สามารถนำไป Retargeting ในบางครั้งลูกค้าเพียงเข้ามาดูสินค้าแต่ไม่ได้ซื้อ ในครั้งถัดไปที่คุณจะยิงโฆษณาคุณสามารถใช้กลุ่มลูกค้าที่มีอยู่นี้ ยิงโฆษณาไปให้ลูกค้าเห็นอีกครั้งได้

Facebook Pixel Marketing ดีต่อธุรกิจอย่างไร ?

 • สามารถนำไปใช้วางแผนทำโฆษณา
 • ทำให้โฆษณาแสดงผลต่อกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น
 • สามารถนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การยิงโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • Pixel จะคอยหาลูกค้าใหม่ๆ อาทิ การปรากฏโฆษณาต่อผู้ที่เยี่ยมชมเพจที่มีลักษณะคล้ายกัน
 • เพิ่มยอดขาย จากการยิงโฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • มีข้อมูลสถิติเชิงลึก ทำให้การวางแผนงานต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น
 • สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จาก Pixel เพื่อวัดผล A/B testing ได้
แสดงความคิดเห็น