Home » แบบทดสอบ คุณทําธุรกิจอะไรดี?

แบบทดสอบ คุณทําธุรกิจอะไรดี?

ทางทีมงานได้รวบรวม 10 คำถามแบบทดสอบ สำหรับท่านที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ  แต่ยังมีคำถามเช่น “ทําธุรกิจอะไรดี“, “ทําธุรกิจอะไรดี ถึงจะรวย“, “ฉันควรทำธุรกิจแบบไหน” หรือ “ทำอาชีพอะไรดี”  โดยแบบทดสอบนี้เป็นเพียงการชี้นำจากลักษณะนิสัยกับประเภทธุรกิจที่เหมาะกับคุณเท่านั้น  ไม่ได้นำปัจจัยภายนอกมาคำนวณเช่น  เงินทุน, เครือข่ายธุรกิจ, ความสามารถพิเศษเป็นต้น

ลองมาดูกันว่าคุณเหมาะกับธุรกิจประเภทใด?

ฉันเริ่มธุรกิจขนาดเล็กของฉันโดย........