SMEBank เปิด Co-Working Space พื้นที่ทำงานฟรีให้กลุ่ม Startup

Print

เอสเอ็มอีแบงก์ เปิด Co-Working Space พื้นที่ทำงานฟรีให้กลุ่ม Startup ตั้งที่ สำนักงานใหญ่ SME Bank เดินทางสะดวกติดรถไฟฟ้า BTS อารีย์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เน้นย้ำบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา หรือ SME Development Bank โดยได้เปิดสถานที่ทำงานร่วมกันหรือที่เรียกว่า Co-Working Space เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Startup หรือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ได้มีสถานที่ทำงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งธนาคารได้เตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการมาใช้บริการ อาทิ โต๊ะทำงาน ห้องประชุม และ Wifi นอกจากนี้ ธนาคารจะจัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละด้าน ในการทำธุรกิจ ด้านการตลาด จากกูรูเฉพาะด้านที่จะสลับหมุนเวียนมาให้ความรู้ นอกจากนี้ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อและร่วมลงทุนอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้มาใช้บริการสามารถเดินทางสะดวก เพราะสถานที่ตั้ง Co-working Space ของธนาคาร ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-18.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ โทร.02-265-3009 หรือ Call Center โทร. 1357

แสดงความคิดเห็น