ตัวอย่างแผนธุรกิจ "ร้านขายและติดตั้งแอร์ "
ตัวอย่างแผนธุรกิจ "ร้านขายและติดตั้งแอร์ "

ตัวอย่างแผนธุรกิจ “ร้านขายและติดตั้งแอร์ ” SWOT Analysis

1. บทสรุปผู้บริหาร

ร้าน “เย็นสบาย” จำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ให้บริการทั้งบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงาน ด้วยทีมช่างผู้ชำนาญประสบการณ์ อะไหล่แท้ 100% บริการหลังการขายดีเยี่ยม มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ราคายุติธรรม เพื่อเป็นร้านขายและติดตั้งแอร์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า

2. สินค้าและบริการ

 • จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทั้งแบบติดผนัง แบบแขวนเพดาน แบบตั้งพื้น แบบฝังเพดาน และแบบคอยล์เย็น
 • บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยทีมช่างผู้ชำนาญประสบการณ์
 • บริการล้างแอร์ ซ่อมแอร์ เติมน้ำยาแอร์
 • บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ
 • บริการออกแบบระบบปรับอากาศ

3. ตลาด

3.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • บ้านพักอาศัย
 • อาคารพาณิชย์
 • โรงงาน

3.2 ขนาดตลาด

ตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตปีละ 5-10%

3.3 คู่แข่ง

 • ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ร้านขายและติดตั้งแอร์
 • ช่างแอร์อิสระ

4. กลยุทธ์ทางการตลาด

 • เน้นการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ราคายุติธรรม
 • มุ่งเน้นบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม
 • ทำการตลาดออนไลน์
 • ร่วมออกบูธในงานต่างๆ
 • โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

5. แผนการดำเนินงาน

 • หาร้าน suitable
 • ติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศจากบริษัทต่างๆ
 • จ้างช่างผู้ชำนาญการ
 • จัดทำเว็บไซต์และสื่อออนไลน์
 • เตรียมเอกสารการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

6. ทีมผู้บริหาร

 • นายสมชาย ขาวสะอาด : กรรมการผู้จัดการ
 • นางสาวสมหญิง ดำรงค์ : ผู้จัดการฝ่ายขาย
 • นายสมศักดิ์ แดงดี : ผู้จัดการฝ่ายบริการ

7. แผนการเงิน

 • เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 2,000,000 บาท
 • คาดว่าจะคืนทุนภายใน 2 ปี
 • คาดว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ 10% ของยอดขาย

8. SWOT Analysis

Strengths (จุดแข็ง)

 • ทีมช่างผู้ชำนาญประสบการณ์
 • อะไหล่แท้ 100%
 • บริการหลังการขายดีเยี่ยม
 • เน้นการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ราคายุติธรรม

Weaknesses (จุดอ่อน)

 • เป็นธุรกิจใหม่
 • ยังไม่มีชื่อเสียงมากนัก
 • เงินทุนจำกัด

Opportunities (โอกาส)

 • ตลาดเครื่องปรับอากาศมีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มเติบโต
 • ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 • เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Threats (อุปสรรค)

 • การแข่งขันในตลาดสูง
 • สภาพเศรษฐกิจ
 • นโยบายของรัฐบาล

9. บทสรุป

ธุรกิจร้านขายและติดตั้งแอร์มีโอกาสเติบโตสูง โดยเฉพาะร้านที่มีบริการที่ดี สินค้ามีคุณภาพ และราคายุติธรรม ร้าน “เย็นสบาย” มุ่งมั่นที่จะเป็นร้านขายและติดตั้งแอร์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ด้วยการให้บริการที่ประทับใจ สินค้าที่มีคุณภาพ และราคายุติธรรม

แสดงความคิดเห็น