ตัวอย่างแผนธุรกิจ "เปิดร้าน 20 บาท"
ตัวอย่างแผนธุรกิจ "เปิดร้าน 20 บาท"

ตัวอย่างแผนธุรกิจ “เปิดร้าน 20 บาท” SWOT Analysis

1. บทสรุปผู้บริหาร

ร้าน 20 บาท เป็นธุรกิจค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทในราคา 20 บาท รูปแบบธุรกิจนี้ได้รับความนิยมในประเทศไทย ด้วยจุดเด่นที่ราคาสินค้าถูก เข้าถึงได้ง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจท้าทาย

2. สินค้าและบริการ

ร้าน 20 บาท จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท เช่น ของใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์เครื่องเขียน ของเล่น ของประดับตกแต่ง สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้า Non-food เน้นสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่เสียง่าย

3. กลยุทธ์ทางการตลาด

 • เน้นกลยุทธ์ราคา 20 บาท สินค้าทุกชิ้นในร้านราคาเดียว
 • เลือกทำเลที่มีศักยภาพ อยู่ใกล้ชุมชน แหล่งช้อปปิ้ง หรือสถานศึกษา
 • จัดร้านให้ดูสะอาด สินค้าจัดเรียงเป็นระเบียบ หาง่าย
 • โปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line Official Account
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ดึงดูดลูกค้า เช่น ซื้อครบ 100 บาท แถมฟรี 1 ชิ้น

4. แผนการเงิน

 • เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 50,000 บาท
 • คาดหวังคืนทุนภายใน 1 ปี
 • กำไรสุทธิประมาณ 20% ของยอดขาย

5. SWOT Analysis

จุดแข็ง (Strengths)

 • ราคาสินค้าถูก เข้าถึงได้ง่าย
 • สินค้าหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
 • รูปแบบธุรกิจเข้าใจง่าย บริหารจัดการไม่ซับซ้อน
 • ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
 • โอกาสเติบโตสูง

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • สินค้าบางชนิดมีคุณภาพต่ำ
 • รายได้ต่อชิ้นต่ำ
 • ต้องการพื้นที่ขายสินค้าขนาดใหญ่
 • การแข่งขันสูง

โอกาส (Opportunities)

 • เศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าราคาประหยัด
 • เติบโตในต่างจังหวัด
 • ขยายช่องทางขายออนไลน์

อุปสรรค (Threats)

 • คู่แข่งรายใหญ่
 • สินค้าทดแทน
 • นโยบายภาครัฐ
 • ภัยเศรษฐกิจ

6. แผนปฏิบัติการ

 • หาทำเลที่เหมาะสม
 • ตกแต่งร้าน
 • หาสินค้ามาจำหน่าย
 • โปรโมทร้าน
 • บริหารจัดการร้าน

7. บทสรุป

ธุรกิจร้าน 20 บาท เป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง ด้วยจุดเด่นที่ราคาสินค้าถูก เข้าถึงได้ง่าย เหมาะกับผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจท้าทาย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตลาด วางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ เลือกสินค้าที่มีคุณภาพ บริหารจัดการร้านอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

 • ตัวอย่างแผนธุรกิจนี้เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของธุรกิจ
 • ข้อมูล SWOT Analysis เป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ประกอบการควรวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจอย่างละเอียด
แสดงความคิดเห็น