ตัวอย่างแผนธุรกิจ "เปิดร้านขายยา"
ตัวอย่างแผนธุรกิจ "เปิดร้านขายยา"

ตัวอย่างแผนธุรกิจ “เปิดร้านขายยา” SWOT Analysis

ธุรกิจร้านขายยาเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง สอดคล้องกับสังคมไทยที่มีแนวโน้มสูงวัย ความตระหนักด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น และความสะดวกในการเข้าถึงร้านขายยา

SWOT Analysis : เจาะลึกรายละเอียด

จุดแข็ง (Strengths):

 • ทำเลที่ตั้ง: วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เลือกทำเลที่มีศักยภาพ เช่น ใกล้โรงพยาบาล โรงเรียน แหล่งชุมชน หรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน
 • สินค้าและบริการ:
  • ครอบคลุม: ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
  • ตอบสนองเทรนด์: สินค้าออร์แกนิค สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ สินค้าเฉพาะกลุ่ม
  • บริการพิเศษ: จัดส่งยาถึงบ้าน รับชำระเงินออนไลน์ ปรึกษาเภสัชกร
 • เภสัชกร:
  • ประสบการณ์: เภสัชกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ เชี่ยวชาญด้านยา ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง
  • ทักษะการสื่อสาร: สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจความต้องการของลูกค้า
  • การพัฒนาต่อเนื่อง: ส่งเสริมให้เภสัชกรเรียนรู้เพิ่มเติม อัพเดทความรู้ด้านยา
 • ชื่อเสียง:
  • สร้างความน่าเชื่อถือ: บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ
  • สร้างความประทับใจ: บริการลูกค้าด้วยความประทับใจ
  • กิจกรรม CSR: คืนกำไรให้สังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

จุดอ่อน (Weaknesses):

 • ทุนจำกัด:
  • วางแผนการเงิน: ประมาณการค่าใช้จ่าย จัดสรรเงินทุนอย่างเหมาะสม
  • แหล่งเงินทุน: เงินออม สินเชื่อ เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
  • บริหารจัดการเงินทุน: ควบคุมต้นทุน บริหารสต๊อกสินค้า
 • ประสบการณ์ทางธุรกิจ:
  • ศึกษาหาความรู้: เข้าร่วมอบรม สัมมนา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
  • หา mentor: ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านขายยา
  • เรียนรู้จากคู่แข่ง: วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์ของคู่แข่ง

โอกาส (Opportunities):

 • การเติบโตของตลาด:
  • วิเคราะห์ข้อมูล: ศึกษากลยุทธ์ เทรนด์ โอกาสในตลาด
  • ขยายฐานลูกค้า: เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่
  • พัฒนาช่องทางจำหน่าย: ออนไลน์ ออฟไลน์
 • นโยบายของรัฐบาล:
  • ติดตามนโยบาย: ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ผลกระทบ
  • ใช้ประโยชน์จากนโยบาย: เข้าร่วมโครงการ รับสิทธิประโยชน์
  • ปรับตัวให้เข้ากับนโยบาย: ปรับสินค้า บริการ ให้สอดคล้อง

อุปสรรค (Threats):

 • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย:
  • ติดตามกฎหมาย: ศึกษาข้อมูล อัพเดทกฎหมายใหม่
  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: ทนายความ ผู้ประกอบวิชาชีพ
  • ปรับตัวให้เข้ากับกฎหมาย: ปรับสินค้า บริการ ให้สอดคล้อง
 • ปัญหาเศรษฐกิจ:
  • วิเคราะห์สถานการณ์: ศึกษาข้อมูล เทรนด์เศรษฐกิจ
  • ปรับกลยุทธ์: ปรับราคาสินค้า โปรโมชั่น ควบคุมต้นทุน
  • หาโอกาสใหม่: สินค้าใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่

สรุป

ธุรกิจร้านขายยาเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ แต่ต้องเผชิญกับการแข่งขัน การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ประกอบการควรปรับให้
แสดงความคิดเห็น