Tag Archives: กระดาษไหว้เจ้า

ขายกระดาษไหว้เจ้า “ตั้งเป้งกี่” พับสำเร็จพร้อมใช้ เพิ่มช่องทางขายออนไลน์

ขายกระดาษไหว้เจ้า “ตั้งเป้งกี่” พับสำเร็จพร้อมใช้ เพิ่มช่องทางขายออนไลน์

ขายกระดาษไหว้เจ้า “ตั้งเป้งกี่” พับสำเร็จพร้อมใช้ เพิ่มช่องทางขายออนไลน์ ประชากรประเทศไทยมากกว่าครึ่งมีเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นเสมือนประเทศพี่น้องที่อยู่คู่กันกับไทยมาช้านาน ไม่ว่าจะมีประเพณีจีนหรือเทศกาลสำคัญใดๆ ชาวไทยมักจะมีส่วนร่วมและมีการเฉลิมฉลองกันทั่วบ้านทั่วเมือง สำหรับธุรกิจขายสินค้าเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมของเทศกาลเหล่านี้

Read More »