Tag Archives: กระเป๋าเสื้อจิ๋ว

กระเป๋าแฟนซี ไอเดียกระเป๋าเสื้อจิ๋ว สู่อาชีพทำเงิน !!

กระเป๋าแฟนซี ไอเดียกระเป๋าเสื้อจิ๋ว สู่อาชีพทำเงิน

กระเป๋าแฟนซี ไอเดียกระเป๋าเสื้อจิ๋ว สู่อาชีพทำเงิน !! กระเป๋าแฟนซี ไอเดียดีๆที่เกิดจากการต่อยอดจากการนำผ้าขาวม้า สินค้าโอทอปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผ้าพื้นเมืองที่นำมาสร้างมูลค่าให้สินค้ามาตัดเย็บ เป็นสินค้าต่างๆมากมาย อาทิ กางเกงจิ๋ว และชุดกระโปรงจิ๋ว เสือจิ๋ว เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมานั้นได้รับการตองรับที่ดีจากลูกค้าจำนวนมาก ทั้งลูกค้าที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรี และซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกหรือของฝาก รวมทั้งลูกค้าในจังราชบุรีเองด้วย สินค้าที่เป็นไฮไล้ท์และน่าสนใจก็คือ กระเป๋าเสื้อจิ๋ว โดย คุณศักรินทร์ คงคา รองประธานกลุ่มวิสาหชุมชน อธิบายถึงกระเป๋าแฟนซี “กระเป๋าเสื้อจิ๋ว” ว่าโดยส่วนตัวนั้นเป็นคนที่มีพื้นฐานในการตัดเย็บอยู่บ้าง และเคยมีโอกาสได้เห็นการนำเอาเศษน้ำยางที่เหลือใช้มาทำเป็นกระเป๋า

Read More »