Tag Archives: กระเป๋า Bagspace

กระเป๋าหนังแท้ ธุรกิจกระเป๋าที่บ่งบอกไล้ฟ์สไตล์แบบเท่ห์ๆของผู้ชาย “Bagspace”

กระเป๋าหนังแท้ ธุรกิจกระเป๋าที่บ่งบอกไล้ฟ์สไตล์แบบเท่ห์ๆของผู้ชาย “Bagspace” กระเป๋ามีวางขายกันให้เกลื่อน แต่กระเป๋าที่บ่งบอกถึงไล้ฟ์สไตล์ความเป็นผู้ชายแบบเท่ห์ ลุยๆ ไม่เน้นเนี๊ยบหรู อย่างกรเป๋า Bagspace สื่อผ่านกระเป๋าที่เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานในแบบที่ผู้ชายส่วนใหญ่ต้องการ ”คุณอภินันท์ นิลเวช” เจ้าของไอเดียกระเป๋าตามแบบฉบับเท่ห์ๆของผู้ชาย ด้วยความที่กระเป๋าหนังตามท้องตลาดที่ขายกันนั้นไม่ถูกใจและไม่เน้นการใช้งานในแบบที่คุณอภินันท์ต้องการ อีกทั้งหากจะหันไปหากระเป๋าแบรนด์เนมราคาก็หลักหมื่นอยู่ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจกระเป๋าออกมาขาย หนุ่มไฟแรงมุ่งมั่นที่จะสร้างกระเป๋าตามไล้ฟ์สไตล์ของตนเอง

Read More »