Tag Archives: กลยุทธการตลาด

4 วิธีการเรียนรู้และสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าออนไลน์

4 วิธีการเรียนรู้และสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าออนไลน์ จากการสำรวจโดย เทย์เลอร์ เนลสัน “Taylor Nelson Sofres” พบว่าลูกค้าร้อยละ 70 ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนื่องจากการขาดความไว้วางใจ แล้วผู้ประกอบการจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร? เมื่อมีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อสินค้าแล้วคุณจะทำอย่างไรให้พวกเขาเกิดความเชื่อมั่น ไว้ใจ และยินดีจ่ายเงินเพื่อสินค้าของคุณ

Read More »

7 เคล็ดลับในการพัฒนาเนื้อหาให้น่าเชื่อถือ

7 เคล็ดลับในการพัฒนาเนื้อหาให้น่าเชื่อถือ

7 เคล็ดลับในการพัฒนาเนื้อหาให้น่าเชื่อถือ Content marketing เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดในการพยายามที่จะเชื่อมต่อกับบริโภคให้ได้มากที่สุด เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเนื้อหาและนักการตลาด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามที่คาดหวังเอาไว้ การจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้

Read More »