Tag Archives: กลยุทธการโฆษณา

20 โฆษณาสินค้ายอดแย่ เมื่อสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่คิด!!

20 โฆษณาสินค้ายอดแย่ เมื่อสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่คิด!!

20 โฆษณาสินค้ายอดแย่ เมื่อสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นเหมือนสิ่งที่คิด!! หลายครั้งที่โฆษณาทำให้ผู้บริโภคถึงกับเงิบ..!! เมื่อความจริงกับสิ่งที่เห็นในโฆษณาสวนทางกัน สร้างความผิดหวังให้แก่ผู้บริโภคสาเหตุเพราะการโฆษณาที่ผิดพลาด เนื่องจากโฆษณาเป็นเสมือนหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับผู้บริโภค สร้างการรับรู้แบรนด์ ถ้าโฆษณาดี ก็นำไปสู่การแจ้งเกิดแบรนด์ครั้งสำคัญ ทั้งนี้การโฆษณาสินค้าในแต่ละครั้งก็ต้องคำนึงถึงความเป็นจริง

Read More »