Tag Archives: กลุ่มแม่บ้าน

อาชีพทำเงิน “รังไหมประดิษฐ์” ผลงานสร้างชื่อ ที่ต่างประเทศยอมรับ

อาชีพทำเงิน “รังไหมประดิษฐ์” ผลงานสร้างชื่อ ที่ต่างประเทศยอมรับ

อาชีพทำเงิน “รังไหมประดิษฐ์” ผลงานสร้างชื่อ ที่ต่างประเทศยอมรับ อาชีพทำเงิน งานประดิษฐ์สร้างอาชีพได้จากฝีมือคนไทย เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจในแง่ของการทำมาหากินจากความคิดสร้างสรรค์หรือภูมิปัญญา ครั้งนี้มาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า “รังไหมประดิษฐ์” ที่มีการนำรังไหมมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างน่าชื่นชม สามารถสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งยังเป็นการนำเพิ่มมูลค่าให้กับรังไหม ที่นำมาสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ได้หลากหลาย สู่อาชีพทำเงินให้กับชาวบ้าน ทั้งยังเกิดความนิยมแพร่หลายไปจนถึงในต่างประเทศ

Read More »