Tag Archives: กวดวิชา

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท.

แฟรนไชส์การศึกษา “MAC” ผู้นำกวดวิชาในไทยว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพหลักสูตร สสวท. การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะทำให้มีความรู้แล้วยังทำให้เกิดสติปัญญาที่สามารถนำไปพิจารณาสิ่งที่ถูกต้องได้ สำหรับประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากสถาบันกวดวิชาหรือแฟรนไชส์การศึกษาที่มีอยู่จำนวนมาก แต่อาจไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ซึ่งสำหรับ “MAC” ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 40 ปีนั้นยังคงรักษาคุณภาพและได้รับการไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง

Read More »

แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. ปรับแผนการลงทุนใหม่หมด

แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS. ปรับแผนการลงทุนใหม่หมด

แฟรนไชส์ กวดวิชา HIGH-SPEED MATHS.CENTER  แบ่งเป็น 2 ประเภท แบบที่ 1(ซื้อขาด) : ซื้อขาดคือเลือกซื้อหลักสูตรตามที่ท่านต้องการตามตารางข้างล่าง โดยรายได้ 100% จะเป็นของท่านไม่ต้องหักค่าส่วนแบ่งของรายได้ให้ผู้ให้สิทธิเลย (PROMOTION พิเศษสำหรับ 10 สาขาแรกสำหรับท่านที่ซื้อตั้งแต่ 2 หลักสูตรขึ้นไปจะเพิ่มระยะเวลาเป็น 2 ปี)

Read More »