Tag Archives: กากั้น

ร้านอาหารอินเดีย “Gaggan” สร้างจุดขายด้วยอาหารสไตล์ Molecular Gastronomy

ร้านอาหารอินเดีย “Gaggan” สร้างจุดขายด้วยอาหารสไตล์ Molecular Gastronomy

ร้านอาหารอินเดีย “Gaggan” สร้างจุดขายด้วยอาหารสไตล์ Molecular Gastronomy “ร้านอาหารอินเดีย” นำเสนออาหารต่างชาติซึ่งถูกปากใครหลายๆ คน จะว่าไปแล้วอาหารที่มีวางจำหน่ายในประเทศของเรานั้นก็ปะปนไปด้วยเมนูต่างประเทศมากมายหลากหลายเมนู อาหารอินเดียก็นับเป็นอีกหนึ่งสัญชาติที่ปะปนอยู่ในตลาด

Read More »