Tag Archives: การโรงแรม

7 กลยุทธ์ทำธุรกิจโรงแรมให้ยั่งยืน

7 กลยุทธ์ทำธุรกิจโรงแรมให้ยั่งยืน

7 กลยุทธ์ทำธุรกิจโรงแรมให้ยั่งยืน ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เป็นหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาคการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวจากทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยเอง และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสูงขึ้น และเริ่มมีความนิยมเข้าพักในโรงแรมขนาดเล็กที่มีมาตรฐานและคุณภาพการบริการที่ดี

Read More »

อาชีพเชฟ มารู้จักกับงานรายได้ดีที่ใครก็อยากทำ

อาชีพเชฟ มารู้จักกับงานรายได้ดีที่ใครก็อยากทำ

อาชีพเชฟ มารู้จักกับงานรายได้ดีที่ใครก็อยากทำ “อาชีพเชฟ” ถ้าหากมองในแง่ของคนที่อยากมีอาชีพ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในความต้องการของใครหลายๆ คน เพราะอาชีพเชฟคือหนึ่งงานของมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้สูงกว่ามนุษย์เงินเดือนในสายงานอื่นๆ ทำให้มีผู้สนใจไม่น้อย และต้องการจะทำความรู้จักคร่าวๆ เพื่อเป็นแนวทางสู่การประกอบอาชีพเชฟที่ว่ามานี้ เราจึงมี

Read More »

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ

อาชีพเชฟ 5 สถาบันสานฝันปั้นคนให้เป็นเชฟ หนึ่งอาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษรวมไปถึงความชอบส่วนตัวและความสนใจผนวกรวมอยู่ด้วยกัน นั่นก็คือ “อาชีพเชฟ” โดยอาชีพเชฟตามที่รู้จักกันทั่วไปก็คืออาชีพที่มีหน้าที่ปรุงอาหารระดับชำนาญการ บางรายอาจเป็นผู้คิดค้นเมนูอาหารหรือออกแบบอาหารให้มีความแตกต่างด้วยวัตถุดิบพื้นฐาน ผ่านการผสมผสาน

Read More »