Tag Archives: ก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหาร

ก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหาร แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดจากสมุนไพรและโคขุนโพนยางคำ

ก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหาร แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดจากสมุนไพรและโคขุนโพนยางคำ

ก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหาร แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด จากสมุนไพรและโคขุนโพนยางคำ ก๋วยเตี๋ยวเรือนั้นเป็นอาหารที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน ซึ่งมีรสชาติอร่อยแตกต่างกันไปตามความชื่นชอบของแต่ละพื้นที่ แต่ด้วยจำนวนร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีมาก ทำให้แต่ละร้านต้องสร้างจุดเด่นให้แก่ตนเองเพื่อดึงดูดลูกค้าไว้ได้ ซึ่งหนึ่งในเอกลักษณ์นั้นคือการสร้างรสชาติอร่อยที่แตกต่างซึ่ง “ก๋วยเตี๋ยวเรือหนองหาร” เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ จนสามารถขายเป็นแฟรนไชส์นับสิบสาขาในระยะเวลาไม่นาน

Read More »