Tag Archives: ขนมครกใบเตย สยามแสควร์

ขนมขายดี “ ขนมครกใบเตย สยามแสควร์ ” คุณภาพสร้างความอร่อย ครองใจคนกรุงกว่า 30 ปี

ขนมขายดี “ ขนมครกใบเตย สยามแสควร์ ” คุณภาพสร้างความอร่อย ครองใจคนกรุงกว่า 30 ปี

ขนมขายดี “ ขนมครกใบเตย สยามแสควร์ ” คุณภาพสร้างความอร่อย ครองใจคนกรุงกว่า 30 ปี หากพูดถึงขนมครกภาพขนมที่อยู่ในกระทะหลุมหอมกลิ่นกะทิโรยด้วยหน้าต่างๆ คงปรากฏขึ้นในความคิดของใครหลายคนเป็นขนมขายดีอีกหนึ่งประเภทขนมเลยก็ว่าได้ แต่อีกหนึ่งขนมครกที่มีความแปลกทั้งลักษณะรูปร่างและส่วนผสมที่ต่าง

Read More »