Tag Archives: ของขวัญจากกล่องไม้

ไอเดียธุรกิจ ของขวัญจากลายไม้ “Happy Time’s mememto” แฮนเมดชิ้นต่อชิ้น สร้างหน้าเหมือนได้ดังใจ!!!

ไอเดียธุรกิจ ของขวัญจากลายไม้ Happy Time’s mememto แฮนเมดชิ้นต่อชิ้น สร้างหน้าเหมือนได้ดังใจ!!!

ไอเดียธุรกิจ ของขวัญจากลายไม้ “Happy Time’s mememto” แฮนเมดชิ้นต่อชิ้น สร้างหน้าเหมือนได้ดังใจ!!! การทำธุรกิจก็ต้องมีแนวคิดหรือไอเดียธุรกิจ เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางของการดำเนินธุรกิจ ที่จะสามารถตอบสนองต่อตลาดหรือกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น และนำไปสู่การสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่ในคำว่าไอเดียธุรกิจก็มีความหลากหลายอยู่ในตัวของมัน บางครั้งอาจบ่งบอกถึงไอเดียในเรื่องของการวางแผนการตลาด บางครั้งอาจบอกถึงไอเดียธุรกิจในการกำหนดรูปแบบการบริการให้กับผู้บริโภค หรือบางครั้งก็อาจบอกถึงไอเดียธุรกิจในการออกแบบที่ตัวสินค้าให้มีความน่าสนใจ ซึ่งก็นับว่าในคำว่าไอเดียธุรกิจนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญไม่น้อย ไอเดียธุรกิจในการออกแบบสินค้าที่เห็นกันเป็นประจำก็คือการออกแบบให้แตกต่าง

Read More »