Tag Archives: ของฝาก

ขายบ๊ะจ่าง “คนแซ่ล้อ” ยกระดับสินค้าชุมชนสู่ของฝากประจำจังหวัด

ขายบ๊ะจ่าง “คนแซ่ล้อ” ยกระดับสินค้าชุมชนสู่ของฝากประจำจังหวัด

ขายบ๊ะจ่าง “คนแซ่ล้อ” ยกระดับสินค้าชุมชนสู่ของฝากประจำจังหวัด ขายบ๊ะจ่าง เป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ถ้าหากพูดถึงบ๊ะจ่างคาดว่าใครหลายคนคงจะชื่นชอบไม่น้อย และเป็นอาหารที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการหลายราย มาวันนี้เราก็มีหนึ่งแบรนด์มาฝากที่เดิมทีมีการทำขาย

Read More »

ขายยาหม่อง “แปดมงคล” ผสานสมุนไพรและความเชื่อ โดดเด่นเป็นของฝากจากเมืองไทย

ขายยาหม่อง “แปดมงคล” ผสานสมุนไพรและความเชื่อ โดดเด่นเป็นของฝากจากเมืองไทย

ขายยาหม่อง “แปดมงคล” ผสานสมุนไพรและความเชื่อ โดดเด่นเป็นของฝากจากเมืองไทย ยาหม่อง เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีให้พบเห็นได้ทั่วไปในครัวเรือน และยาสามัญประจำบ้านชนิดนี้คงไม่น่าตื่นตกใจนักจนกระทั่งมีการนำยาหม่องผสานกับสมุนไพรท้องถิ่น เพิ่มเติมด้วยความเชื่อด้านวัตถุมงคล จึงกลายเป็นธุรกิจขายยาหม่อง “แปดมงคล” ที่ทำให้หลายคนติดอกติดใจ พกเป็นของฝากจากเมืองไทยนั่นเอง

Read More »

เครื่องหอมสมุนไพร “Urbar Herb” เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา สู่สินค้าของฝากด้วยบรรจุภัณฑ์ดีไซน์

เครื่องหอมสมุนไพร “Urbar Herb” เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา สู่สินค้าของฝากด้วยบรรจุภัณฑ์ดีไซน์

เครื่องหอมสมุนไพร “Urbar Herb” เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา สู่สินค้าของฝากด้วยบรรจุภัณฑ์ดีไซน์ เครื่องหอมสมุนไพร ธุรกิจของหอมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ดัดแปลงวัตถุดิบในพื้นที่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สามารถนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ เริ่มต้นจากการผลิตสบู่ กระทั่งพัฒนาสินค้ามาเป็นเครื่องหอมที่ใช้สำหรับใช้ในการบำบัดกลิ่นและประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “Urbar Herb” (เออบาร์ เฮิร์บ) ดำเนินธุรกิจโดย “คุณสุวิทย์ สืบเทศ” ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถหยิบจับของใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้และต่อยอดเป็นธุรกิจทำเงินได้อย่างเหมาะสม มากกว่าการผลิตสินค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอย ยังมีการต่อยอดให้กลายเป็นของฝากที่ดูมีมูลค่า

Read More »