Tag Archives: ขอนแก่น

ตลาดประตูน้ำขอนแก่น ทำเลค้าขายปลีก- ส่งขนาดใหญ่ แหล่งสินค้าประจำจังหวัด

ตลาดประตูน้ำขอนแก่น ทำเลค้าขายปลีก- ส่งขนาดใหญ่ แหล่งสินค้าประจำจังหวัด

ตลาดประตูน้ำขอนแก่น ทำเลค้าขายปลีก- ส่งขนาดใหญ่ แหล่งสินค้าประจำจังหวัด ตลาดประตูน้ำขอนแก่น ทำเลค้าขายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า เมื่อทำเลค้าขายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างการขาย โดยทำเลค้าขายแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ทำเลค้าปลีก และทำเลค้าส่ง สำหรับแหล่งค้าส่งที่นอกจากจะเป็นทำเลค้าขายแล้ว ยังเป็นแหล่งสินค้าต้นทุนสำคัญของพ่อค้าแม่ค้าสินค้าปลีกอีกด้วย โดยตลาดประตูน้ำขอนแก่นถือเป็นทำเลค้าขายสินค้าทั้งส่งและปลีก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read More »

เปิดท้ายขอนแก่น ตลาดนัด มข. แหล่งซื้อขาย ทำเลทำเงินชาวขอนแก่น

เปิดท้ายขอนแก่น ตลาดนัด มข. แหล่งซื้อขาย ทำเลทำเงินชาวขอนแก่น

เปิดท้ายขอนแก่น ตลาดนัด มข. แหล่งซื้อขาย ทำเลทำเงินชาวขอนแก่น ว่ากันว่าในเมืองขอนแก่นทุกวันนี้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก เพราะมีตลาดเปิดท้ายขายของ ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดคลองถม และอื่นๆ ถือกำเนิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ซึ่งตลาดเหล่านี้ยังมีความน่าสนใจตรงที่เปิดขายของในบริเวณที่ใกล้ชุมชนและสะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองได้เป็นอย่างดี ทำให้ในจังหวัดขอนแก่น

Read More »