Tag Archives: ขายขนมอะไรดี

ขายขนมอะไรดี สร้างอาชีพ เปิดขายหน้าบ้านหรือในตลาดนัดก็ขายดี

ขายขนมอะไรดี ที่เด็กชอบ ที่ตลาดนัด

ขายขนมอะไรดี สร้างอาชีพ เปิดขายหน้าบ้านหรือในตลาดนัดก็ขายดี ขายขนมอะไรดี อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ จากการขายขนมหรือของว่างทานเล่น กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างตายตัว เจาะจงไปที่เด็กๆ ตั้งแต่วัยประถมถึงมัธยม แต่ถึงอย่างนั้นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยก็

Read More »