Tag Archives: ขายอาหารตามสั่ง

ขายอาหารตามสั่ง ข้าวห่อใบตอง 20 บาท อาชีพเสริมสร้างรายได้ควบคู่งานประจำ

ขายอาหารตามสั่ง  ขายอาหารตามสั่ง ข้าวห่อใบตอง 20 บาท อาชีพเสริม สร้างรายได้ควบคู่งานประจำ เมืองไทยทุกวันนี้กำลังเข้าสู่แนวคิดที่เรียกว่า “Throwback” หรือการหยิบเอาวัฒนธรรม ประเพณี เรื่องราวที่มีในอดีต นำกลับมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันมากขึ้น นอกจากจะเป็นการทำให้นึกถึงยุคอดีตแล้วยังก่อให้เกิดกระแสที่สามารถสร้างธุรกิจได้ ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่ยั่งยืนของเมืองไทย

Read More »