Tag Archives: ขายอาหารสำเร็จรูป

ก๋วยจั๊บญวน “จั๊บ จั๊บ” ธุรกิจสตาร์ทอัพนวัตกรรมล้ำ แปรรูปก๋วยจั๊บพร้อมเสิร์ฟใน 5 นาที

ก๋วยจั๊บญวน “จั๊บ จั๊บ” ธุรกิจสตาร์ทอัพนวัตกรรมล้ำ แปรรูปก๋วยจั๊บพร้อมเสิร์ฟใน 5 นาที

ก๋วยจั๊บญวน “จั๊บ จั๊บ” ธุรกิจสตาร์ทอัพนวัตกรรมล้ำ แปรรูปก๋วยจั๊บพร้อมเสิร์ฟใน 5 นาที นวัตกรรมการแปรรูปอาหารของไทยนั้นได้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ จากในอดีตวิธีการแปรรูปอาหารมักจะเป็นการทำไว้ทานกันภายในครอบครัวที่มีการใช้กรรมวิธีจากธรรมชาติ เช่น การใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ การหมัก การตากแห้ง ฯลฯ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้สามารถเห็นอาหารแปรรูปรูปแบบใหม่จำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น ก๋วยจั๊บญวนแปรรูป ที่เพิ่งค้นพบนวัตกรรมการแปรรูปเมื่อไม่นานมานี้และปัจจุบันในไทยมีเจ้าของธุรกิจที่ได้ครองนวัตกรรมนี้ไปเพียง 3 รายเท่านั้น

Read More »