Tag Archives: ขายเกม

ธุรกิจเกม “NADZ Project” ร้านค้าสู่ตัวแทนระดับประเทศ เปลี่ยนเด็กติดเกมเป็นนักธุรกิจร้อยล้าน

ธุรกิจเกม “NADZ Project” ร้านค้าสู่ตัวแทนระดับประเทศ เปลี่ยนเด็กติดเกมเป็นนักธุรกิจร้อยล้าน ธุรกิจเกม เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมยามพักผ่อนสร้างความบันเทิงให้กับเด็กและผู้ใหญ่ กลุ่มลูกค้าของธุรกิจเกมค่อนข้างกว้างขวางและกลุ่มคนเหล่านี้มีความคลั่งไคล้ในการเล่นเกมค่อนข้างมาก ทำให้สินค้าภายใต้ธุรกิจเกมทำเงินไม่น้อย

Read More »