Tag Archives: ขายเครื่องแกง

ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!!

ขายเครื่องแกง “คุณลำดวน” จากจุดเริ่มต้นบนแผงตลาดสดสู่อาชีพเงินล้าน!!! ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งแม่ค้าตลาดสดจะกลับกลายเป็นนักธุรกิจเงินล้านได้ด้วยการขายเครื่องแกงง่ายๆ ที่มีขายอยู่ทั่วไปในตลาดสด แต่เพราะฝีมือที่เหมือนเป็นพรสวรรค์ของบางคนก็ทำให้เครื่องแกงง่ายๆ กลายเป็นเครื่องแกงที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใครและไม่เหมือนใครเหมือนนี้เองจึงทำให้เครื่องแกงที่ว่านี้นำพาไปสู่ธุรกิจเงินล้านได้อย่างไม่น่าเชื่อ เครื่องแกงภายใต้แบรนด์ “เครื่องแกงคุณลำดวน” เกิดขึ้นจากที่ “คุณลำดวน ชัยมงคล” มีฝีมือในการทำเครื่องแกงเป็นที่ถูกปากของคนทั่วไปมาก จึงตัดสินใจทำขายในที่สุด ซึ่งเริ่มต้นจากวางขายเครื่องแกงในตลาดสด อำเภอเมืองชุมพร ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมาก โดยยอดขายเครื่องแกงเริ่มต้นจากวันละ 10 กิโลกรัม ก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในช่วงเวลา 2 ปีก็มียอดขายถึงวันละ 500 กิโลกรัม เมื่อเห็นว่าการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีการพัฒนาระบบการผลิตขึ้น มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำจากใช้ครกตำก็กลายเป็นเครื่องเข้ามาช่วย เพื่อที่จะผลิตได้มากขึ้นทำให้ขายเครื่องแกงได้มากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ จนถึงวันนี้ยอดขายก็ได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวคือ 1,000 กิโลกรัมต่อวัน สร้างรายได้ถึงเดือนละ 2 ล้านบาท นับว่าประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามและเกินคาด จนกลายเป็นกิจการที่มั่นคงสืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกเลยทีเดียว ที่ตอนนี้ผู้แลกิจการอย่างเต็มตัวคือ “คุณสราวุฒิ ชัยมงคล”   กิจการขายเครื่องแกงคุณลำดวนในปัจจุบันเป็นการประกอบการในรูปแบบของโรงงาน ซึ่งมีจำนวนพนักงาน 25 คนด้วยกัน สามารถรองรับการผลิตได้มากถึงวันละ 3,000 กิโลกรัม  ในส่วนของการขายเครื่องแกงจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือแบบตักขาย และแบบบรรจุซองสุญญากาศขาย โดยแบบบรรจุใส่ซองสุญญากาศจะมีขนาด 80 กรัม 500 กรัม …

Read More »