Tag Archives: ขาย

แฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพกับ “Estate Corner”

แฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพกับ “Estate Corner”

แฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพกับ “Estate Corner” แฟรนไชส์ คืออีกหนึ่งรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ในตราสินค้าซึ่งเป็นที่รู้จัก ทั้งยังพร้อมด้วยแนวคิดแบบสำเร็จรูป ที่ทางเจ้าของแบรนด์ได้วางรากฐานเอาไว้แล้ว ปัจจุบันมีแฟรนไชส์เกิดขึ้นมากมายในธุรกิจต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ตอนนี้มีการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์เช่นกัน แบ่งปันช่องทางการสร้างอาชีพให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจ ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิในการใช้ตราสินค้าและอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ

Read More »