Tag Archives: ข้าว คำฉันท์

ขายข้าว เพื่อสุขภาพธุรกิจต่อยอดข้าวไทย “ข้าวคำฉันท์“

ขายข้าว เพื่อสุขภาพธุรกิจต่อยอดข้าวไทย “ข้าวคำฉันท์“

ขายข้าว เพื่อสุขภาพธุรกิจต่อยอดข้าวไทย “ ข้าวคำฉันท์ “ ข้าวนั้นถือได้ว่าเป็นอาหารหลักของเกือบทุกประเทศ เพราะหากกินข้าวแล้วจะสามารถอยู่ได้เกือบทั้งวันเลย ซึ่งคนในเกือบทุกประเทศจึงเลือกที่จะกินข้าวเป็นอาหารหลัก อย่างประเทศไทยนั้นข้าวก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะกว่าชาวนานั้นจะปลูกได้นั้นก็ต้องใช้เวลาปลูกนานมาก คนไทยนั้นจึงให้ความสำคัญอย่างมากและ ด้วยข้าวเป็นอาหารหลัก ยอดขายข้าวนั้นจึงถือได้ว่าเป็นสินค้ายอดนิยมเลยแต่ละผู้ประกอบการที่มาทำนั้นจึงถือว่าไปได้ด้วยดีมากอย่างธุรกิจขายข้าวเพื่อสุขภาพแบรนด์คำฉันท์ข้าวสายพันธุ์ไทยคุณภาพดี ธุรกิจต่อยอดกำไรดี ธุรกิจขายข้าวนี้เริ่มมาจาก “ คุณศศินันท์ ล้วนวรวัฒน์ “ จากเดิมเป็นธุรกิจเล็กๆของครอบครัวตนมีชื่อร้านว่าเป๋งง่วนฮง

Read More »