Tag Archives: ครูเงาะ

โรงเรียนสอนการแสดง “The Drama Academy by ครูเงาะ” ธุรกิจคู่วงการบันเทิง

โรงเรียนสอนการแสดง “The Drama Academy by ครูเงาะ” ธุรกิจคู่วงการบันเทิง

โรงเรียนสอนการแสดง “The Drama Academy by ครูเงาะ” ธุรกิจคู่วงการบันเทิง “โรงเรียนสอนการแสดง” เป็นอีกหนึ่งช่องทางทำเงินจากความฝันของใครหลายๆ คน เมื่อในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาชีพการแสดง ได้กลายเป็นความใฝ่ฝันของผู้คนจำนวนมาก หนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้คนเป็นนักแสดงได้อาจเป็นเรื่อง

Read More »