Tag Archives: คอนเฟรกคาราเมล

ขายขนม ธุรกิจแนวใหม่ “Ms.Dream” คอนเฟรกคาราเมลสุดฮิต วัตถุดิบคุณภาพ แพคเกจเลิศ

ขายขนม ธุรกิจแนวใหม่ “Ms.Dream” คอนเฟรกคาราเมลสุดฮิต วัตถุดิบคุณภาพ แพคเกจเลิศ

ขายขนม ธุรกิจแนวใหม่ “Ms.Dream” คอนเฟรกคาราเมลสุดฮิต วัตถุดิบคุณภาพ แพคเกจเลิศ ธุรกิจ “ขายขนม” หรือที่เรียกว่า Snack เชื่อว่ายังคงได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะขนมของทานเล่นยามว่าง ที่ใครหลายคนชื่นชอบ หรือมีพฤติกรรมที่เรียกว่ากินจุกจิก ต้องหาของใส่ปากอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องพึ่งพาขนมขบเคี้ยวเป็นประจำ เมื่อขนมขบเคี้ยวคือหนึ่งความต้องการที่มีอยู่มากในตลาด ก็ทำให้ธุรกิจขายขนม

Read More »