Tag Archives: ค่าเฟ่กระต่าย

ค่าเฟ่กระต่าย ธุรกิจค่าเฟ่สัตว์เลี้ยงมาแรง “Lucky Bunny Café”

ค่าเฟ่กระต่าย ธุรกิจค่าเฟ่สัตว์เลี้ยงมาแรง Lucky Bunny Café

ค่าเฟ่กระต่าย ธุรกิจค่าเฟ่สัตว์เลี้ยงมาแรง “Lucky Bunny Café”  “กระต่าย” สัตว์เลี้ยงขนฟูตัวจิ๋ว ที่พักหลังๆมานี้อาจจะเงียบหายไปบ้างสำหรับกระแสนิยมเลี้ยงกระต่าย แต่ก็ใช่ว่าจะหายแล้วหายเลย เพราะกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงเป็นที่สัตว์เลี้ยงอันดับต้นๆที่นิยมเลี้ยงกันคะ กลับการกลับมาของกระแสเลี้ยงกระต่ายที่ตอนนี้กำลังเริ่มกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง สังเกตได้จากจำนวนร้านที่ขายสัตว์เลี้ยง มีออร์เดอร์กระต่ายกันเข้ามาไม่เว้นวัน จนเป็นที่มาของคาเฟ่กระต่าย ที่กำลังพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้คะ

Read More »